Jo 30 hiilineutraalia messuosastoa rakennettu

Messeforumin hiilineutraali messuosasto on saanut hyvän vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Ympäristön hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat nykyään lähellä kaikkien vastuullisten yritysten sydäntä. Hiilineutraali messuosasto on mitä parhain tapa vähentää messuosallistumisten kasvihuonekaasupäästöjä ja vaikuttaa yhteisen maapallomme hyvinvointiin.

Lanseerasimme hiilineutraalin messuosaston Suomen ensimmäisenä messurakentajana syksyllä 2020. Tietääksemme olemme messurakentajien pioneeri myös maailmanlaajuisesti. Vastaavaa tuotetta – hiilineutraalia messuosastoa, jonka asiakas saa aina ilman eri tilausta ja ilman ylimääräistä veloitusta – ei ole tullut eteemme myöskään muualta maailmasta.

Messutoiminnan kokonaan pysäyttäneiden pahimpien korona-aikojen jälkeen olemme ehtineet jo toteuttaa kolmisenkymmentä hiilineutraalia messuosastoa, ja työ jatkuu parasta aikaa tulevan kesän ja syksyn projektien parissa eri puolilla maailmaa.

Tässä muutamia esimerkkejä toteuttamistamme hiilineutraaleista messuosastoista.

Messeforum hiilineutraali messuosasto Trako-messuilla      Hiilineutraali messuosasto_Intersolar
Trako, Gdansk                                                   Intersolar, München

Messeforumin hiilineutraali messuosasto_Anuga      Messeforumin hiilineutraali messuosasto_FachPack
Anuga, Köln                                                       FachPack, Nürnberg

Messeforumin hiilineutraali messusosasto Productronica      Messeforumin hiilineutraali messuosasto_Medica
Productronica, München                                 Medica, Düsseldorf

 

Voit lukea nettisivuiltamme myös asiakkaidemme kommentteja hiilineutraalista messuosastosta ja Messeforumin tavasta toimia.

Hiilineutraali messuosasto: sanoista oikeisiin tekoihin

Ensin oli huolemme ilmastonmuutoksesta ja toiveemme säilyttää puhdas luonto ja hyvinvoiva ympäristö myös  jälkipolvillemme. Sitten ymmärsimme, etteivät pelkät puheet ja toiveet mitään muuta, vaan meidän on ryhdyttävä oikeisiin tekoihin.

Nyt jälkeenpäin on pakko tunnustaa, että tie hiilineutraalin messuosaston lanseeraamiseen ei ollut mitenkään yksinkertainen ja vaivaton. Teimme paljon työtä ensinnäkin tiedon keräämiseksi ihan jo pelkästään ilmastonmuutoksesta, jotta ymmärtäisimme, minkä kanssa olemme tekemisissä. Messeforumin ilmastostrategian luominen kumppanimme Clonet Oy:n avulla auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja selventämään etenemislinjoja.

Hyvin pian ymmärsimme, että tavoitteenamme tulee olemaan täysin hiilineutraali messuosasto.  Siis messuosasto, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat nolla, ja jonka hiilineutraalius kattaa myös kaikki itse fyysiseen osastoon liittyvät oheistoiminnot kuten esimerkiksi kuljetukset, rakentajiemme ja projektihenkilöstömme matkat ja majoitukset sekä messuosaston ja oman toimintamme energiankulutuksen.

Keskeistä koko prosessissa on kaksi asiaa: laskea messuosastojemme hiilijalanjälki ja määritellä, millaisin toimin voimme vähentää hiilijalanjälkeä. Jos emme tiedä, millaisia päästöjä tuotamme, emme myöskään voi niitä vähentää. Hiilijalanjäljen laskenta merkitsi aluksi koko toimintamme pilkkomista aina pienimpään ruuviin ja jokaiseen matkakilometriin saakka. Olemme analysoineet kaiken toimintaamme liittyvän, ja sen perusteella tiedämme messuosastojemme keskimääräisen hiilijalanjäljen suuruuden. Keskimääräinen tieto ei kuitenkaan vielä riitä. Niinpä jokaisessa messurakentamisen projektissa menemme aina uudelleen juuri sen projektin yksityiskohtiin, jotta saamme selville juuri sen messuosaston oikean hiilijalanjäljen.

Analyysiemme perusteella tiedämme, mitä voimme itse tehdä hiilijalanjäljen pienentämiseksi muun muassa valitsemalla vähäpäästöisiä materiaaleja, käyttämällä materiaaleja uudelleen, optimoimalla matkustusta ja kuljetuksia ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Näiden päästövähennysten jälkeen kompensoimme loput messuosastojemme hiilijalanjäljestä luotettavan, lisäisen ja aidosti vaikuttavan kompensointikanavan eli EU:n päästökauppamekanismin kautta. Kompensoinnissa asiantuntijanamme on CO2esto, joka tuntee EU:n päästökauppamekanismin ja tarjoaa läpinäkyvän tavan mitätöidä päästöjä.

Hiilineutraalia messurakentamista rehellisesti ja oikein

Tyylimme mukaisesti haluamme tehdä kaiken rehellisesti ja oikein. Siksi on tärkeää, että meillä on koko ajan mukanamme asiantuntija varmistamassa, että kaikki tapahtuu virallisten hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Clonet Oy tarkistaa kaikki laskentamme, sertifioi erikseen jokaisen messuosastomme hiilineutraaliuden ja myöntää messuosastoillemme hiilineutraaliudesta kertovan sertifikaatin.

Hiilijalanjäljen laskentamme perustuu Clonetin OpenCO2.net-hiilijalanjälkilaskuriin. Clonetin messuosastoillemme myöntämänä OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on kansainvälisesti akkreditoidun sertifiointi- ja luokituslaitos DNV:n validoima. DNV:n lausunto vahvistaa, että OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki noudattaa Greenhouse Gas Protocol -standardin sekä ISO 14067-standardin mukaisia vaatimuksia.

Anna meidän vaikuttaa messuosallistumisesi päästöihin ja tilaa messuosastosi meiltä!

Messeforumin hiilineutraali messuosasto
Jokainen Messeforumin hiilineutraali messuosasto saa sertifioinnin ja  OpenCo2.net-hiilijalanjälkimerkin.

 

 

 

Messuosasto ei ole vain messurakentamista, vaan kokonaispalvelua

”Messeforum toteutti messuosastomme Intersolar 2021 -messuilla Saksassa. Yhteistyö oli erinomaista koko projektin ajan ja koimme, että tarpeemme otettiin hienosti huomioon.
Lisäpisteitä tulee osaston hiilineutraaliudesta, joka tukee loistavasti Ampnerin arvoja uusiutuvan energian puolestapuhujana”, toteaa Ampner Oy:n markkinointijohtaja Tiina Turpeinen.

Asiakkaamme Ampner Oy oli tyytyväinen Intersolar-messujen messuosastoonsa. Asiakkaidemme tyytyväisyys puolestaan on se, mikä saa meidät messeforumilaiset tyytyväisiksi.

Messeforumin hiilineutraali messuosasto

Messuosaston toteuttamisessa on meille nimittäin aina kyse asiakkaan palvelemisesta ihan kaikessa eteen tulevassa, eikä pelkästään vain osaston suunnittelusta ja messurakentamisesta.

Huolettomuutta messuvalmisteluihin

Kun asiakas tilaa messuosaston Messeforumilta, hän saa tyylikkään ja toimivan ständin, joka nykyään on aina myös hiilineutraali. Mutta lisäksi hän saa myös huolettomuutta, aikaa keskittyä omaan työhönsä ja varmuuden siitä, että messuosastoon liittyen niin pienimmät yksityiskohdat kuin koko kokonaisuus ovat hallinnassa.

Työelämähän on varsin hektistä. Usein yrityksissä messuosallistumisista vastaavat henkilöt joutuvat tekemään messuvalmisteluja kaikkien muiden työtehtäviensä ohella ilman, että messuprojektin hallintaan on mahdollista paneutua täysipainoisesti. Tiukassa projektiaikataulussa pitäisi yhtä aikaa ehtiä miettiä messuosaston ilmettä ja osastolle tarvittavia palveluita ja suunnitella messuosallistumista tukevia markkinointikampanjoita ja myyntimateriaaleja.

Juuri siksi Messeforum on olemassa. ”The Best Exhibition Service” – konseptimme ydin on alusta saakka ollut se, ettei ole niin pientä palvelutarvetta, etteikö meidän projektitiimimme siinä auttaisi, eikä niin suurta kokonaisuutta, etteikö projektijohtomme sitä pitäisi hallinnassaan.

Messurakentamisen ammattilainen tuntee detaljit

Aina messuosaston sijainnista ja osaston suunnittelusta lähtien voimme auttaa asiakastamme optimoimaan messuosallistumisesta saatavia hyötyjä. Osaston toteuttamiseen liittyy yleensä monia messujärjestäjien asettamia muotoseikkoja, määräyksiä ja aikatauluja, joilla asiakkaamme on turha rasittaa itseään, koska Messeforum voi huolehtia niistä.

Messeforum tuntee maailman messukeskukset, tietää, mitä mihinkin halliin voi toteuttaa, ja osaa ennakoida, mitä pitää ottaa huomioon. Messuprojekteissa tulee aina eteen yllätyksiä, mutta niistäkään ei asiakkaamme pidä huolestua, sillä meidän työtämme on selvittää asioida ja innovoida ratkaisuja. Messeforum on paikan päällä vielä ensimmäisenä messupäivänäkin varmistamassa, että kaikki sujuu sulavasti ja että asiakkaallamme on kaikki, mitä hän messuosastollaan tarvitsee.

Miksi siis suotta stressaisit messuosaston kaikista detaljeista itse, kun Messeforum pitkällä kokemuksellaan ja vankalla asiantuntemuksellaan voi ottaa hankkeen hoitoonsa. Voit jättää messuosaston Messeforumin vastuulle ja keskittyä itse huolehtimaan esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin messuvalmisteluista.

Ampnerin kommenttien lisäksi voit nettisivuillamme tutustua myös muiden asiakkaidemme arvioihin siitä, miten olemme heidän messuosastonsa ja messuhankkeensa toteuttaneet.

Food from Finland pilotoi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston Anuga-messuilla

Business Finlandin suomalaisen elintarvikealan viennin edistämiseen keskittynyt Food from Finland -ohjelma esiintyy ensimmäistä kertaa täysin hiilineutraalilla messuosastolla Kölnin Anuga-messuilla 9.–13.10.2021. Food from Finlandin globaalina messukumppanina toimiva Messeforum toteuttaa jatkossa Business Finlandin ja muidenkin asiakkaidensa kaikki messuosastot aina hiilineutraaleina.

Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki luovutti  Suomen messupaviljongin hiilineutraaliudesta kertovan sertifikaatin Food from Finlandin johtajalle Esa Wrangille ensimmäisen messupäivän aamuna.

”Ilmastonmuutos tuo suuria muutoksia elintarvikkeiden tuotantoon. Suomalainen elintarviketeollisuus tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 75%:lla vuoteen 2035 mennessä. Myös Food from Finland ohjelma on sitoutunut kestävän kehityksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Pitkäaikaisen kumppanimme Messeforumin hiilineutraali messuosasto on konkreettinen osoitus ilmaston eteen tehdystä työstä, ja auttaa meitä vähentämään merkittävästi messuosallistumisiin liittyvää hiilijalanjälkeämme”, toteaa Food from Finlandin johtaja Esa Wrang.

Messeforum on ensimmäinen messurakentaja Suomessa ja tiettävästi myös maailmanlaajuinen pioneeri, joka toteuttaa messuosastot aina hiilineutraaleina. Messeforumin avaus on merkittävä, sillä materiaali- ja matkustusintensiivisessä messuliiketoiminnassa ilmastovaikutuksiin ei tätä ennen ole juurikaan kiinnitetty huomiota.

Perusteellinen työ hiilineutraalin messuosaston takana

Messeforumin hiilineutraali messuosasto perustuu tarkkaan päästölaskentaan, jossa Messeforumin kumppanina on hiilijalanjälkilaskennan ja ilmastoystävällisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Clonet Oy. Laskennassa tarkastellaan koko messuosaston elinkaarta materiaaleineen, kalusteineen ja energiankulutuksineen aina suunnittelusta ja designista itse messurakentamiseen, messujen jälkeiseen purkamiseen, sekä niihin liittyvään logistiikkaan ja matkustamiseen.

”Muun muassa materiaalivalinnoin, messurakenteiden elinkaarta pidentämällä ja kiertotalouden keinoin vähennämme päästöjä niin paljon kuin mahdollista. Ne päästöt, joihin emme voi omin toimin vaikuttaa, kompensoimme täysimääräisesti suomalaisen CO2eston päästöleikkurilla EU:n päästökauppajärjestelmään perustuen. Se on viranomaisten valvoma järjestelmä, joka saa aikaan todellisia päästövähennyksiä”, kertoo Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.