Raportoinnin paikka

Näin uuden vuoden alkupuolella haluamme kertoa hiukan kehityksestämme ja meille tärkeistä asioista, etenkin hiilineutraalista messuosastostamme ja ilmastotoimistamme. Raportoimme vuosittain myös muista kestävän kehityksen tavoitteistamme.

Hiilineutraalius standardien vaatimusten mukaisesti

Koska hiilineutraaliutemme on standardien mukaan toteutettua, meillä on myös velvoite raportoida toimista, joilla olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme. Teemme sen mieluusti, koska haluamme toimia läpinäkyvästi ja säännösten mukaisesti ja kertoa, miten tärkeistä asioista on kyse.

Messeforumin hiilineutraali messuosasto perustuu hiilineutraaliutta määritteleviin kansainvälisiin standardeihin. Olemme laatinen oman ilmastostrategiamme ja toimintamme päästöt on kartoitettu tarkkaan. Päästölaskenta on tehty luotettavasti OpenCO2net Oy:n hiilijalanjälkilaskurilla. Se pohjautuu tuotteen hiilijalanjäljen laskentastandardiin  ISO 14067

Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden ja ylläpitämään sitä. Olemme laatineet hiilijalanjälkemme hallintasuunnitelman, jota päivitämme vuosittain ajantasaisten standardien mukaisesti. PAS 2060 ja jatkossa ISO 14068 -standardin vaatimalla tavalla raportoimme myös toimista, joita olemme tehneet pienentääksemme hiilijalanjälkeämme. Viimeisen raportin löydät nettisivuiltamme.

Kaikki hiilijalanjälkilaskentamme ovat OpenCO2net Oy:n tarkistamia. Varmennettujen laskentojen myötä toteuttamillemme messuosastoille myönnetään OpenCO2.net hiilineutraali-merkki. Merkin on validoinut DNV, yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista. Asiakkaamme voivat käyttää messuosastonsa saamaa merkkiä esim. omassa viestinnässää kertomaan messuosallistumisensa vastuullisuudesta.

OpenCO2net myös varmentaa, että omien päästövähennystoimiemme jälkeen jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan luotettavasti.  Jotta kompensointia voisi pitää luotettavana ja vaikuttavana, sen tulee perustua luotettavaan hiilijalanjäljen laskentaan ja sen on oltava ns. lisäistä, eli saatava aikaan oikeita todennettavia päästövähennyksiä. Messeforumin kompensoititoiminta pohjautuu päästöoikeuksien ostamiseen pois EU:n päästökauppamarkkinoilta kumppanimme CO2eston avustuksella. Kompensointiostojemme seurauksena saatavilla olevien päästöoikeuksien kokonaismäärän päästökauppamarkkinoilla vähenee. Sen myötä suurten eurooppalaisten teollisuustoimijoiden on pakko vähentää omia päästöjään, koska heille ei ole enää yhtä paljon pääsöoikeuksia tarjolla kuin ennen. Tällöin kokonaispäästöt Euroopassa väistämättä vähenevät. Olemme todenneet tämän ainoaksi aidosti ja varmasti lisäisesti vaikuttavaksi kompensointimuodoksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Messeforum on sitoutunut UN Global Compactin tavoitteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kaiken kaikkiaan Messeforumin arvomaailma perustuu sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä rehtiin ja eettiseen liiketoimintaan. Ihmiskunnan yhteinen hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme kantaa vastuumme yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi tuotteemmekin on hiilineutraali.

Toiminnassamme kunnioitamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Monet tavoitteista ovat meille itsestäänselvyyksiä, joiden mukaisesti olemme aina toimineet. Tällaisia ovat esim. ihmisten hyvintointiin, tasa-arvoon, työhön ja taloudelliseen kasvuun liittyvät tavoitteet.  Erityisenä painopistetavoitteenamme, johon uskomme voivamme oikeasti vaikuttaa ja johon pyrimme vaikuttamaan omalla toiminnallamme, on tavoite numero 13 (Climate action). Tämän tavoitteen tarkoituksena on toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten ehkäisemiseksi.

Olemme sitoutuneet myös YK:n Global Compact -yritysaloitteen kymmeneen periaatteeseen koskien ihmisoikeuksia, työn tekemistä, ympäristöä ja korruption vastaisuutta. Näihin tavoitteisiin liittyen raportoimme UN Global Compactin edellyttämällä tavalla. Seuraava UN Global Compact -raporttimme julkaistaan tulevana kesänä. Viimeisimmän raportin löydät nettisivuiltamme.

Jo yli 200 hiilineutraalia messuosastoa

Syksyllä 2020 lanseerasimme hiilineutraalin messuoasaston ensimmäisenä maailmassa. Sen jälkeen, kun messutoiminta taas jatkui koronapandemian jälkeen syksyllä 2021, olemme toteuttaneet kaikki messuosastomme hiilineutraaleina. Vuoden 2023 loppuun mennessä hiilineutraaleja messuosastoja oli rakennettu 233. Tämän blogin kirjoittamisen hetkellä määrä lähenee jo kahta ja puolta sataa.

Vuoden 2023 keskimääräinen yhden rakennetun messuneliön päästömäärä, mukaan lukien myös osastorakentamiseen liittyvät henkilöstömme matkat ja majoitukset sekä sähkönkäyttö osastolla, oli 48 kg CO2e. Tämä oli noin 7,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisää tietoa hiilineutraalista messuosastostamme ja kestävästä kehityksestä löydät teemasivultamme hiilineutraalimessuosasto.fi

Messeforum on toteuttanut lukuisia messuosastoja ja vuonna 2020 lanseerattiin hiilineutraali messuosasto.

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä