Messeforum laski koko toimintansa hiilijalanjäljen

Messeforumin messuosastot ovat jo hiilineutraaleja. Nyt olemme laskeneet myös koko muun toimintamme hiilijalanjäljen.

Luontokuva Suomesta © Messeforum Oy

Niin kuin varmasti tiedätkin, ympäristömme hyvinvointi ja toimintamme hiilijalanjäljen pienentäminen on Messeforumille erittäin tärkeää. Jo syksystä 2020 lähtien suunnittelemamme ja rakentamamme messuosastot ovat olleet hiilineutraaleja. Nyt olemme laskeneet myös koko muun toimintamme hiilijalanjäljen.

Apumamme on ollut kumppanimme OpenCO2net Oy, jonka kattavaan päästötietokantaan hiilineutraalin messuosastomme päästölaskenta on alusta lähtien perustunut. Messeforumin yritystason päästölaskennassa huomioon on otettu kaikki Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -päästöt. Kokonaisuudessaan toiminnastamme syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuodelta 2022 on 267 tonnia CO2e.

Mukana tässä luvussa ovat niin messuosastojemme toteuttamisesta ja toteuttamiseen liittyvästä matkustamisesta aiheutuneet päästöt kuin myös muun päivittäisen toimintamme ja toimistotyöskentelymme aikaansaamat päästöt. Energiankulutus on huomioitu sekä messuosastojemme että toimistotyöskentelymme osalta.

Toimintamme luonteesta johtuen suurimpia päästölähteitä ovat luonnollisesti messuosastojen rakentamiseen tarvittavat materiaalit sekä osastojen toteuttamiseen liittyvä matkustus ja materiaalien kuljettaminen. Muu toimintaamme liittyvä päästökertymä syntyy lähinnä ostetuista tuotteista ja palveluista.

Päästölaskentamme perustuu Greenhouse Gas Protocol Corporate – standardiin ja Scope 3 -standardiin. Ne ovat maailman eniten käytettyjä kasvihuonekaasupäästöjen laskennan standardeja. Nämä standardit määrittelevät ne periaatteet, vaatimukset ja ohjenuorat, joiden perusteella kasvihuonekaasupäästöt lasketataan ja raportoidaan luotettavasti.  

Aitoa ja lisäistä vaikuttamista

Niin messurakentamisen kuin muun toimintamme osalta tavoitteenamme on kehittyä jatkuvasti paremmaksi ja vähentää päästöjämme. Pyrimme esimerkiksi löytämään yhteistyökumppaneidemme kanssa entistä vähäpäästöisempiä materiaaleja messurakentamiseen ja kannustamaan kumppaneitamme vähäpäästöisyyteen.  Optimoimme kuljetuksia ja käytämme uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä aina, kun sitä on saatavilla. Muissa hankinnoissa suosimme vähäpäästöisiä vaihtoehtoja mahdollisuuksien mukaan.

Ne väistämättömät päästöt, joita emme pysty omin toimin välttämään, kompensoimme luotettavasti ja lisäisesti ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppajärjestelmästä (EU Emission Trading System, EU ETS). Kumppanimme tässä on suomalainen CO2esto, joka mitätöi pois järjestelmästä ostamamme päästöoikeudet niin, että ne eivät enää ole päästökaupan käytettävissä.

Näin päästöoikeudet Euroopassa vähenevät aivan konkreettisesti, ja sen myötä suurten eurooppalaisten päästöjä aiheuttavien ja päästöoikeuksia hyödyntävien teollisuuslaitosten tulee vastaavasti vähentää omia päästöjään. Se voi tapahtua esim. kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia vähäpäästöisempiä teknologioita.  Pienenä asiantuntijayrityksenä meillä Messeforumissa ei ole resursseja kehittää itse uusia teknologioita. Käyttämämme kompensointitapa sen sijaan varmistaa, että suuryritykset, joilla on mahdollisuus teknologiakehitykseen, myös tarttuvat siihen päästöjen vähentämiseksi voidakseen jatkaa toimintaansa. 

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä