Kirjat nostattavat yhteishenkeä ja vievät Suomea maailmalle

Nyt kun elämme poikkeuksellisia pandemia-aikoja ja työt messurakentamisen parissa ovat pakon sanelemina keskeytyneet, ainakin meidän perheessämme on ollut tavallista enemmän aikaa lukea kirjoja. Kirjat ovat suunnaton mielihyvän ja elämysten lähde. Tällaisina poikkeuksellisina aikoina erityisesti kotimaisen kirjallisuuden lukeminen tuottaa suurta iloa ja ylpeyttä. Kirjallisuus on kansallisen kulttuurimme keskeinen ilmentymä ja tärkeä kansallista yhteenkuuluvuutta luova voimavara. Olemme erityisen iloisia, että olemme jo monena vuonna saaneet myös olla auttamassa suomalaisen kirjallisuuden voittokulkua maailmalla Frankfurtin kirjamessujen messuosastolla.

Frankfurtin kirjamessut ovat yksi kirjankustannusalan tärkeimmistä kansainvälisistä kontaktiareenoista. Messuilla eri puolilta maailmaa tulevat kustantajat ostavat ulkomaisen kirjallisuuden kustannusoikeuksia omiin maihinsa ja myyvät omien kirjailijoidensa teoksia maailmalle. Suuri joukko suomalaisia kustantajia on vuosittain mukana Frankfurtin kirjamessuilla Suomen Kustannusyhdistyksen koordinoimassa Suomi-paviljongissa. Messeforum on suunnitellut ja toteuttanut Suomen messuosaston jo usean vuoden ajan.

”Frankfurtin kirjamessut ovat suomalaiselle kustannusalalle mitä merkittävin areena pysyä ajan tasalla kansainvälisistä kirjallisuuden suuntauksista ja luoda kontakteja ulkomaisiin kustantamoihin. Suomen pienillä markkinoilla toimivien kustantamoiden on tärkeää saada suomalaisen kirjallisuuden kustannusoikeuksia myytyä ulkomaille, jotta suomalainen kustannusala pysyy elinvoimaisena. Siihen Frankfurtin kirjamessut tarjoavat hyvän mahdollisuuden”, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Kirjamessuille osallistuvan 7.500 kustantamon messuosastoilla riittää viiden messupäivän aikana vilskettä. Suomen messuständillä kustantajat hoitavat etukäteen sovittuja tapaamisia tarkan aikataulun mukaan. Väliin sovitetaan tapaamisia yllättäen paikalle osuneiden tuttujen tai uusien ostajien kanssa. Toisinaan kustantajat ovat tuoneet messuosastolle myös kirjailijoita kertomaan teoksistaan.

Suomen Kustannusyhdistyksen infotiskillä ohjataan vierailijoita oikeiden kustantajien pöytiin, kerrotaan suomalaisesta kirjallisuudesta ja jaetaan myös yleistä Suomi-infoa. Yksi messuvieraiden odottamista Suomi-paviljongin kohokohdista on yhtenä iltana kansainvälisille kutsuvieraille järjestettävä cocktail-tilaisuus. Silloin messuosasto täyttyy suomalaisten karjalanpiirakoiden, lohileipien ja hyvien juomien ystävistä, joilla riittää keskusteltavaa niin kirjallisuudesta kuin muustakin maailman menosta.

Suomen Kustannusyhdistys koordinoi Frankfurtin kirjamessujen osallistumisen jäsenkustantamoidensa puolesta. Käytännön järjestelyistä tähän saakka vastannut viestintäpäällikkö Elina Lahdenkauppi pitää tärkeänä, että messuosasto toimii hyvin käytännön erilaisissa tilanteissa.

”Messuosastolle on mahdutettava useita kustantamoita niin, että jokaisella on riittävästi tilaa asiakasneuvotteluihin. Jokaisen on myös saatava messuille tuomansa uudet kirjansa näyttävästi esille. Infotiski on keskeinen osa messuosastoa ja sen takaa meidän täytyy pystyä palvelemaan sekä omia kustantajiamme että ständille tulevia vieraita. Myös varasto- ja keittiötilaa tarvitaan. Ja tietysti Suomen paviljongin täytyy myös näkyä hyvin ja tuoda Suomea esille messuhallin osastopaljoudessa”, kuvailee Lahdenkauppi.

Frankfurtin kirjamessujen Suomen messuosasto palvelee yhtä aikaa useaa suomalaista kustantajaa.

Messeforum on toteuttanut Suomen paviljongin jo useana vuonna ja tuntee hyvin kustantajien tarpeet. Messe Frankfurtin edustajaroolinsa myötä Messeforum tuntee erinomaisesti myös messukeskuksen sekä Buchmesse-messuorganisaation. Niinpä kustantajat ovat tottuneet luottamaan Messeforumin apuun myös neuvotteluissa ja yhteydenpidossa messujärjestäjän kanssa.

”Messeforumin pitkäaikaisen kokemuksen, ainutlaatuisten kontaktien ja kansainvälisten suhteiden ansioista voi aina luottaa, että messuvalmistelut ja messurakentaminen hoituvat kuin itsestään, ja yllättävissäkin tilanteissa osaaminen ja apu löytyy heti. Ei tarvitse itse kuin tulla paikalle. Messuilla voi keskittyä 100-prosenttisesti tapaamisiin ja promootioihin, kun kaikki messurakenteet ja fasiliteetit on hoidettu viimeisen päälle”, tiivistää Messeforumin roolin Werner Söderström osakeyhtiön markkinointia hoitava Mikko Immonen.

Uskotaan tulevaisuuteen, tavataan toivottavasti jälleen tänä vuonna Frankfurtin kirjamessuilla ja luetaan kirjoja!

 

 

 

Koronavirus pakottaa siirtämään messuja, mutta Messeforum uskoo tulevaisuuteen.

Koronaviruksen leviäminen koskettaa entistä laajemmin koko maailmaa. Maailman terveysjärjestö WHO on nyt julistanut koronavirusepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Pandemian vaikutukset ulottuvat ihmisten henkilökohtaiseen elämään, työhön ja vapaa-aikaan, ja samalla myös yritysten toimintaan. Erityisen konkreettisia vaikutukset ovat messujen ja muiden paljon ihmisiä yhteen kokoavien tapahtumien osalta, jotka on syytä peruuttaa tai siirtää viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Messeforumin kansainvälisesti toimivat päämiehet Messe Frankfurt ja NürnbergMesse työskentelevät paikallisten terveysviranomaisten ohjeistusten mukaisesti ja ovat siirtäneet kevään messutapahtumat myöhemmäksi. Pahoittelemme siirroista asiakkaillemme aiheutuneita hankaluuksia ja mahdollisia taloudellisia menetyksiä. Kannustamme asiakkaitamme myös uskomaan tulevaisuuteen. Kaikkien yhteisillä toimilla epidemia saadaan selätettyä, ja sen jälkeen kansainväliset messut voivat taas jatkua normaalisti.

Messeforumin messuosastojen osalta meillä on kaikki valmiudet jatkaa asiakkaidemme messuprojekteja eri puolilla maailmaa heti, kun se pandemian kannalta on mahdollista ja sallittua. Sillä välin teemme koko ajan normaalia messuosastojen suunnittelu- ja valmistelutyötä ja autamme asiakkaitamme kaikissa messuvalmisteluihin liittyvissä kysymyksissä. Virustilanteen normalisoiduttua ja messujen taas tultua ajankohtaisiksi saamme messurakentamisen projektit välittömästi vauhdilla käyntiin.

Omassa toiminnassamme pyrimme kaikilla tavoin ehkäisemään viruksen leviämistä. Etätyö on osa normaalia toimintatapaamme, ja käytössämme on monipuoliset sähköisen viestinnän välineet yhteydenpitoon asiakkaidemme, kumppaneidemme ja henkilöstömme kesken silloin, kun kasvokkain tapahtuvat tapaamiset eivät ole suotavia. Kannustamme henkilöstöämme ja kumppaneitamme seuraamaan ja noudattamaan viranomaisten antamia toimintaohjeita ja huolehtimaan siitä, että erityisesti korkeaan riskiryhmään kuuluvia henkilöitä suojellaan tartunnoilta mahdollisimman hyvin. Samalla rohkaisemme välttämään hysteriaa ja luottamaan Suomen viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Messeforum uskoo tulevaisuuteen ja siihen, että yhdessä toimimalla kriisi saadaan hallintaan. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että kansainväliset ammattimessut ovat yhä edelleen mitä tärkein työkalu suomalaisten yritysten viennin vauhdittamisessa. Haluamme tukea suomalaisia yrityksiä kaikin tavoin tämän ainutlaatuisen vientikanavan hyödyntämisessä.

Lisää tietoa oman messuprojektisi tilanteesta saat omalta Messeforumin yhteyshenkilöltäsi. Voit ottaa yhteyttä myös toimitusjohtaja Arto Varankiin, arto.varanki@messeforum.fi, 040 544 5598.

Messuavustus tukee matkaa maailman markkinoille, ja messurakentaja Messeforum auttaa matkaajaa

Business Finland (entinen Finpro ja Tekes) on auttanut jo vuosikymmenten ajan suomalaisten yritysten matkaa maailman markkinoille kansainvälisten messujen kauttaPerinteinen messuavustus on nykyään Business Finlandin Exhibition Explorer rahoitusta, jota voivat hakea osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiset toimijat, kun ne täyttävät tietyt kriteerit.  

Messutukea voi saada oman alan maailmanlaajuisesti tärkeimpiin ammattimessuihin tai tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdistuviin b2b-messuihin. Messurakentajana Messeforumin b2b-messujen osaaminen on globaalia, ja Messeforum auttaa yrityksiä myös tukiryhmien muodostamisessa, jotta messutuen hakeminen on mahdollista. Haluttaessa Messeforum myös tekee tukihakemukset yritysten puolesta. 

Messuavustusta voi käyttää messuosaston toteuttamiseen.

Exhibition Explorer –tuella katetaan vain messuosallistumiseen liittyviä kustannuksia 

Tärkeitä huomioita rahoituksesta 

  • Rahoitus on harkinnanvaraista 
  • Rahoitusta voi saada enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. 
  • Pienin mahdollinen maksettava tuki yhdelle yritykselle on 500 euroa ja koko messuille osallistuneelle ryhmälle 5.000 euroa.  
  • Rahoitusta ei makseta etukäteen. 
  • Tuen hakeminen on mahdollista vain, jos yrityksesi lisäksi kolme muuta tukikelpoista yritystä hakee tukea samoille kansainvälisille messuille.
  • Tukea hakevan yrityksen yhtiömuodon tulee olla osakeyhtiö tai osuuskunta. 
  • Hakijalla ei saa olla verovelkaa ja yrityksen Asiakastiedon Rating Alfa tulee olla vähintään A.  

Tunnemme Business Finlandin järjestelmän ja asiantuntijoillamme on pitkä ja menestyksekäs kokemus messutukihankkeiden koordinoinnista. Osaamme kertoa, miten tukiasioiden kanssa kannattaa edetä. Tuen maksatuksen tilitysprosessi on nykyisten tukisäännösten mukaan yrityksen kuitenkin nykyään hoidettava itse, viestintä- ja markkinointijohtaja Virpi Hopeasaari Messeforumilta selventää.  

 Tuki messuosaston suunnitteluun ja rakentamiseen 

Messutuen kattamia kustannuksia ovat messupaikan vuokra ja mahdolliset rekisteröinti- tai luettelokustannukset, messuosaston suunnittelu-, rakentamis- ja somistuskulut, vuokrattavat messurakenteet ja messuille tehtävien teknisten tilausten kustannukset (kuten sähkö ja siivous).  

Lisäksi muita messuosallistumisesta syntyviä kustannuksia voidaan korvata ns. flat rate -kertoimella, jonka on enintään 20 % muista tukeen hyväksyttävistä kustannuksista.  

Messuavustuksen ehtoihin  voit tutustua tarkemmin  aikaisemmasta blogikirjoituksestamme, jossa kerromme ehdoista tarkemmin ja annamme vinkkejä messuavustushakemuksen laatimiseen. Kerromme myös mitä tarkoittaa De minimis -tuki, jonka piiriin messuavustus kuuluu.

Ota yhteyttä ja hoidetaan kansainvälistymisesi kuntoon! 

Suomi kukoistaa Berliinin Grüne Wochessa

Suomi on jälleen näyttävästi esillä Berliinin Grüne Woche -messuilla. Business Finlandin Food from Finland -ohjelma  yhteistyössä Visit Finland -yksikön, maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n sekä Svenska  lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n kanssa on organisoinut suomalaisten elintarvikeyritysten osallistumisen tänne maailman suurimmille ruoka-, elintarvike-, maatalous- ja puutarha-alan messuille.

Suomen 330 neliön messuosaston toteuttamisesta vastaa Messeforum. Myös viime vuoden koko messuhallin kokoinen teemamaa-paviljonki samoin kuin Suomen messuosastot ja Suomi-paviljonki usein aiemminkin ovat olleet Messeforumin toteuttamia.

Lue lisää Suomen Grüne Woche -hankkeesta Business Finlandin nettisivuilta.

Messeforum messuosastot