Messurakentajan koronavuosi vol.2

Kuluneen koronavuoden aikana olemme miettineet vastuullisuutta monesta näkökulmasta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Ilmaston kannalta maailmalla ei ole aikaa odottaa. Sinäkin voit minimoida yrityksenne messuosallistumisen kasvihuonekaasupäästöt valitsemalla messuosastoksi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston. Samalla saat erinomaista palvelua ja huolettomuuden messuvalmisteluihin.

Mietteitä tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Uusi vuosi on jo ehtinyt vierähtää pitkälle. Messumaailmassa tuskin huomasimme uuden ja vanhan vuoden vaihtumista, kun sama tapahtuma-alan pysähtyneisyys (viime syksyn pientä messuspurttia lukuunottamatta) jatkui vielä koko alkuvuoden. Mutta nyt ovat vihdoin näköpiirissä vilkkaammat messuilun ajat. Ja toivon totisesti, että enää ei uusia takapakkeja kohdattaisi. Odotamme innolla, että pääsemme pian toteuttamaan hiilineutraaleja messuosastoja asiakkaillemme eri puolilla maailmaa.

Suomihan avautui juuri, ja myös maailmalla messut ovat jo vauhdissa. Kansainvälinen messuteollisuuden liitto UFI on päivittänyt messutilanetta nettisivuilleen. Viimeisimmät tiedot ovat viime viikolta. Messujen maakartalla on jo paljon vihreää. Messuosastoja siis tarvitaan! Toivottavasti sinun messuosastosi on Messeforumin hiilineutraali messuosasto.

Vastuullisuus messurakentamisessa

Ympäristövastuun ja hiilineutraalin messuosaston lisäksi olemme miettineet kuluneen vuoden aikana vastuullisuutta monesta muustakin näkökulmasta. Siinä meitä kannustaa mm. jäsenyytemme UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Käytännön sparrausta tarjoaa UN Global Compactin SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelma, jota parasta aikaa suoritamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) pyrkivät kestävään kehitykseen talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta. Niissä kiinnitetään huomiota muun muassa köyhyyden, eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen, ympäristön ja ekosysteemien suojelemisen, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhteistyön kaltaisiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

SDG Ambition Accelerator -koulutuksessa käymme läpi näitä haasteita meidän yrityksemme ja kansainvälisen toimintaympäristömme näkökulmasta. Pyrimme ymmärtämään, millainen yhteys niillä on liiketoimintaamme ja mihin niistä pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan. Tie on pitkä ja mutkainen, mutta jokainen tavoite ja sen eteen tehtävä työ vievät entistä lähemmäs kohti kestävämpää maailmaa.

Voiko messuosastoilla torjua ilmastokriisiä?

Esimerkiksi ilmaston kannalta maailmalla ei ole aikaa odottaa. YK:n tavoite päästöjen puolittamisesta ja ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen vaatii toimia. Messeforum on koko maailman mittakaavassa vain yksi yritys, mutta uskomme, että yhdelläkin yrityksellä on väliä. Jokaisen panosta tarvitaan. Hiilineutraali messuosasto on pienen pieni askel koko maailman mittakaavassa, mutta suuri edistys messujen maailmassa.

Messeforum toteuttaa messuosastot hiilineutraalisti

Messeforumin messuosastojen hiilineutraalius perustuu tarkkaan standardien mukaiseen hiilijalanjälkilaskentaan, jossa kumppaninamme on alan asiantuntija Clonet Oy.

Päästöjä vähennämme muun muassa messurakentamisen materiaalivalinnoin sekä kierrättämällä ja käyttämällä materiaaleja uudelleen (entinen messuseinä saattaa seuraavassa messuosastossa päätyäkin vaikkapa lattian tukimateriaaliksi). Valitsemme uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä niin messuosastoille kuin omaan toimintaamme ja optimoimme kuljetuksia ja varastointia niin, että ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän.

Materiaali- ja matkustusintensiivisessä liiketoiminnassa on kuitenkin mahdotonta päästä hiilineutraaliuteen pelkästään omin toimin. Etsimme siihen jatkuvasti uusia omia keinoja, mutta väistämättä joudumme osan päästöistä kompensoimaan. Kompensoinnissa tärkeää on luotettavuus ja läpinäkyvyys. Olemme valinneet kompensointikanavaksi virallisen EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS), joka tuottaa pysyviä, mitattavissa olevia, todellisia ja lisäisiä päästövähennyksiä. (Voit lukea kumppanimme Clonet Oy:n blogista erinomaisen kuvauksen siitä, mistä luotettava kompensointi syntyy.)

Clonetin OpenCO2.net -hiilijalanjälkilaskurilla tehtyyn päästölaskentaan perustuen hankimme päästömitätöinnit suomalaisen CO2eston kautta.  Pidämme huolta siitä, että meillä  on joka hetki mitätöitynä enemmän päästöjä, kuin mitä projektimme sillä hetkellä edes edellyttäisivät.

Nyt on aika kantaa jokainen korsi kekoon, niin pienet kuin suuret korret. Sinäkin voit minimoida yrityksenne messuosallistumisen kasvihuonekaasupäästöt valitsemalla messuosastoksi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston. Samalla saat erinomaista palvelua ja huolettomuuden messuvalmisteluihin. Ota yhteyttä!

Virpi Hopeasaari
Messeforumin viestintä- ja markkinointijohtaja

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä