Hiilineutraali messuosasto konkretisoitui Messeforumin ja OpenCO2netin kumppanuudesta

Kaikki messuosastomme ovat todennetusti hiilineutraaleja. Päästöjen laskemisessa, todentamisessa, vähentämisessä sekä asianmukaisessa hyvittämisessä tukenamme on OpenCO2net Oy. Haastattelimme OpenCO2netin perustajaa ja toimitusjohtajaa Sari Siitosta.

An example of Messeforum's carbon neutral exhibition stand

Kumppaniesittely: OpenCO2net Oy

Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon osallistua messuille todennetusti hiilineutraalilla messuosastolla. Varmistaaksemme, että kaikki tapahtuu oikein ja todennetusti, teemme tiivistä yhteistyötä asiantuntijakumppanimme OpenCO2net Oy:n kanssa. Mutta millainen yritys OpenCO2net on ja miten olemme pärjänneet hiilineutraaliuspolullamme? OpenCO2netin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen valaisee asiaa.

Sari Siitonen on OpenCO2net Oy:n perustaja ja omistaja.

OpenCO2net Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen.

Ilmastonäkökulma mukaan strategiatyöhön

30-vuotisen uran energia-, ympäristö- ja kestävyysteemojen parissa tehnyt Siitonen on nähnyt alan ja ilmastokeskustelun muutoksen omin silmin. ”Oman diplomityöni tein aikoinaan kivihiilen käytön hyötysuhteen parantamisesta, joten siitä on edistytty aika lailla”, hän naurahtaa.

Siitosen vuonna 2016 perustama OpenCO2net -yritys tarjoaa yrityksille muun muassa hiilijalanjäljen laskentapalveluita sekä tukee yrityksiä ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. ”Ajatuksena on positiivisella otteella tukea yrityksiä niiden strategisessa ilmastotyössä ja miettiä sitä, että mitä hyvää se voi yritykselle tuoda”, hän taustoittaa.

Messeforum ja OpenCO2net ovat tehneet yhteistyötä kesästä 2019 lähtien. Messeforum halusi kiinnittää entistä enemmän huomiota messuosastojensa päästöihin sekä luoda itselleen ilmastostrategian, ja OpenCO2net valikoitui tähän projektiin strategiakumppaniksi. ”Messeforum toimi jo siinä vaiheessa energiatehokkaasti ja oli miettinyt ympäristöasioita”, Siitonen kertoo huomioistaan yhteistyön alkumetreillä. Ilmastostrategian myötä keskustelu syventyi koskemaan muitakin ympäristöteemoja ja ajatus hiilineutraalista messuosastosta lähti konkretisoitumaan.

Varmennetuilla ilmastoteoilla on merkitystä

Ilmastoasiat puhuttavat vuosi vuodelta yhä enemmän, eivätkä suotta. Sään ääri-ilmiöiden – kuten maastopalojen, myrskyjen ja rankkasateista seuranneiden tulvien – lisääntyminen on ensimakua siitä, mitä tuleman pitää, jollemme tee konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Siitonen näkee yritysten roolin tässä tehtävässä suurena, sillä vaikka kuluttajatkin voivat vaikuttaa osaltaan tekemällä vastuullisempia valintoja, on hänen mukaansa yrityksillä iso rooli ilmastomyönteisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa.

Siitonen korostaa todennetun toiminnan merkitystä vastuullisemmassa yritystoiminnassa: myös tässä tutkittuun tietoon ja luotettuihin standardeihin toimintansa perustava OpenCO2net tukee yrityksiä. OpenCO2net on muun muassa kerännyt hiilijalanjäljen laskemista varten Suomen kattavimman päästötietokannan, joka perustuu validoituun, tutkittuun tietoon. Yrityksen asiakkailleen – kuten meille Messeforumille – räätälöimät päästölaskurit hiilijalanjäljen määrittämiseksi perustuvat tämän päästötietokannan tietoihin.

Siitonen korostaa myös hiilineutraalin toiminnan edellytyksiä: ensin on selvitettävä päästöjen suuruus laskennan avulla, tunnistettava merkittävimmät päästölähteet ja vähennettävä päästöjä omin toimin. Ne päästöt, jotka vähennyksistä huolimatta väistämättä toteutuvat, voi halutessaan kompensoida.

Messeforum kompensoi väistämättömät päästönsä, ja käyttää kompensaatioon OpenCO2netin suosittelemaa luotettavaa kompensaatiokumppania, CO2Estoa. Näin varmennetaan, että aiheutetut päästöt mitätöidään ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan rajallisesta kiintiöstä, josta EU:n suurimmat päästäjät ostavat päästöoikeutensa. Tällöin suurilla päästäjillä on entistä vähemmän oikeuksia käytössään ja heidän on löydettävä esimerkiksi uusia teknologioita päästöjen vähentämiseen.

Ympäristöarvot siivittäneet alan edelläkävijäksi

Yritysvastuullisuuden kenttää tiiviisti seurannut Siitonen kertoo, että yhteistyö kanssamme on sujunut erinomaisesti ja kehuu Messeforumin aloitteellisuutta. ”Messeforum on ollut omalla alallaan selkeästi edelläkävijä, joka kiinnittää huomiota niin omiin kuin tarjoamiensa tuotteiden päästöihin”, hän kertoo.

Haluaako yrityksesi edetä päästölaskennassa ja hiilineutraaliudessa?

Ota yhteyttä OpenCO2net Oy:hyn. +358 40 761 5221. sari(a)openco2.net

Voit tutustua myös OpenCO2netin ilmaisiin työkaluihin, joilla yksityishenkilönkin on helppo lisätä tietämystään ilmastopäästöistä.

Haluatko tapahtumaasi todennetusti hiilineutraalin messuosaston?

Messeforumissa pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristön näkökulmasta. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua OpenCO2netin asiantuntijoiden kanssa ja näin varmennamme messuosastojen hiilineutraaliuden. Jos haluat tapahtumaanne todennetusti hiilineutraalin messuosaston, olethan meihin yhteydessä!

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä