Jo 30 hiilineutraalia messuosastoa rakennettu

Messeforumin hiilineutraali messuosasto on saanut hyvän vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Ympäristön hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat nykyään lähellä kaikkien vastuullisten yritysten sydäntä. Hiilineutraali messuosasto on mitä parhain tapa vähentää messuosallistumisten kasvihuonekaasupäästöjä ja vaikuttaa yhteisen maapallomme hyvinvointiin.

Lanseerasimme hiilineutraalin messuosaston Suomen ensimmäisenä messurakentajana syksyllä 2020. Tietääksemme olemme messurakentajien pioneeri myös maailmanlaajuisesti. Vastaavaa tuotetta – hiilineutraalia messuosastoa, jonka asiakas saa aina ilman eri tilausta ja ilman ylimääräistä veloitusta – ei ole tullut eteemme myöskään muualta maailmasta.

Messutoiminnan kokonaan pysäyttäneiden pahimpien korona-aikojen jälkeen olemme ehtineet jo toteuttaa kolmisenkymmentä hiilineutraalia messuosastoa, ja työ jatkuu parasta aikaa tulevan kesän ja syksyn projektien parissa eri puolilla maailmaa.

Tässä muutamia esimerkkejä toteuttamistamme hiilineutraaleista messuosastoista.

Messeforum hiilineutraali messuosasto Trako-messuilla      Hiilineutraali messuosasto_Intersolar
Trako, Gdansk                                                   Intersolar, München

Messeforumin hiilineutraali messuosasto_Anuga      Messeforumin hiilineutraali messuosasto_FachPack
Anuga, Köln                                                       FachPack, Nürnberg

Messeforumin hiilineutraali messusosasto Productronica      Messeforumin hiilineutraali messuosasto_Medica
Productronica, München                                 Medica, Düsseldorf

 

Voit lukea nettisivuiltamme myös asiakkaidemme kommentteja hiilineutraalista messuosastosta ja Messeforumin tavasta toimia.

Hiilineutraali messuosasto: sanoista oikeisiin tekoihin

Ensin oli huolemme ilmastonmuutoksesta ja toiveemme säilyttää puhdas luonto ja hyvinvoiva ympäristö myös  jälkipolvillemme. Sitten ymmärsimme, etteivät pelkät puheet ja toiveet mitään muuta, vaan meidän on ryhdyttävä oikeisiin tekoihin.

Nyt jälkeenpäin on pakko tunnustaa, että tie hiilineutraalin messuosaston lanseeraamiseen ei ollut mitenkään yksinkertainen ja vaivaton. Teimme paljon työtä ensinnäkin tiedon keräämiseksi ihan jo pelkästään ilmastonmuutoksesta, jotta ymmärtäisimme, minkä kanssa olemme tekemisissä. Messeforumin ilmastostrategian luominen kumppanimme Clonet Oy:n avulla auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja selventämään etenemislinjoja.

Hyvin pian ymmärsimme, että tavoitteenamme tulee olemaan täysin hiilineutraali messuosasto.  Siis messuosasto, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat nolla, ja jonka hiilineutraalius kattaa myös kaikki itse fyysiseen osastoon liittyvät oheistoiminnot kuten esimerkiksi kuljetukset, rakentajiemme ja projektihenkilöstömme matkat ja majoitukset sekä messuosaston ja oman toimintamme energiankulutuksen.

Keskeistä koko prosessissa on kaksi asiaa: laskea messuosastojemme hiilijalanjälki ja määritellä, millaisin toimin voimme vähentää hiilijalanjälkeä. Jos emme tiedä, millaisia päästöjä tuotamme, emme myöskään voi niitä vähentää. Hiilijalanjäljen laskenta merkitsi aluksi koko toimintamme pilkkomista aina pienimpään ruuviin ja jokaiseen matkakilometriin saakka. Olemme analysoineet kaiken toimintaamme liittyvän, ja sen perusteella tiedämme messuosastojemme keskimääräisen hiilijalanjäljen suuruuden. Keskimääräinen tieto ei kuitenkaan vielä riitä. Niinpä jokaisessa messurakentamisen projektissa menemme aina uudelleen juuri sen projektin yksityiskohtiin, jotta saamme selville juuri sen messuosaston oikean hiilijalanjäljen.

Analyysiemme perusteella tiedämme, mitä voimme itse tehdä hiilijalanjäljen pienentämiseksi muun muassa valitsemalla vähäpäästöisiä materiaaleja, käyttämällä materiaaleja uudelleen, optimoimalla matkustusta ja kuljetuksia ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Näiden päästövähennysten jälkeen kompensoimme loput messuosastojemme hiilijalanjäljestä luotettavan, lisäisen ja aidosti vaikuttavan kompensointikanavan eli EU:n päästökauppamekanismin kautta. Kompensoinnissa asiantuntijanamme on CO2esto, joka tuntee EU:n päästökauppamekanismin ja tarjoaa läpinäkyvän tavan mitätöidä päästöjä.

Hiilineutraalia messurakentamista rehellisesti ja oikein

Tyylimme mukaisesti haluamme tehdä kaiken rehellisesti ja oikein. Siksi on tärkeää, että meillä on koko ajan mukanamme asiantuntija varmistamassa, että kaikki tapahtuu virallisten hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Clonet Oy tarkistaa kaikki laskentamme, sertifioi erikseen jokaisen messuosastomme hiilineutraaliuden ja myöntää messuosastoillemme hiilineutraaliudesta kertovan sertifikaatin.

Hiilijalanjäljen laskentamme perustuu Clonetin OpenCO2.net-hiilijalanjälkilaskuriin. Clonetin messuosastoillemme myöntämänä OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on kansainvälisesti akkreditoidun sertifiointi- ja luokituslaitos DNV:n validoima. DNV:n lausunto vahvistaa, että OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki noudattaa Greenhouse Gas Protocol -standardin sekä ISO 14067-standardin mukaisia vaatimuksia.

Anna meidän vaikuttaa messuosallistumisesi päästöihin ja tilaa messuosastosi meiltä!

Messeforumin hiilineutraali messuosasto
Jokainen Messeforumin hiilineutraali messuosasto saa sertifioinnin ja  OpenCo2.net-hiilijalanjälkimerkin.

 

 

 

EU:n päästökauppa estää hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti

Kumppanimme CO2esto on julkaissut mainion havainnollisen videon siitä, miten on mahdollista omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi myös estää päästöjen syntymistä muualla. Näin Messeforumkin tekee messuosastoja rakentaessaan.

 

 

Messeforumin hiilineutraali messuosasto hyödyntää CO2eston videolla kuvaamaa EU:n päästökauppamekanismia. Ensin vähennämme messurakentamisesta syntyviä päästöjä omin toimin muun muassa valitsemalla messuosastoihin mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja, hyödyntämällä kiertotaloutta, optimoimalla kuljetuksia ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

 

Kaikki jäljelle jäävät päästöt kompensoimme CO2eston avulla EU:n päästökauppajäjestelmän kautta. Päästökauppajärjestelmässä ovat mukana suurimmat eurooppalaiset päästöjen aiheuttajat, yli 11.000 tehdsta ja voimalaitosta. Ne eivät voi tuottaa enempää päästöjä, kuin niillä on päästöoikeuksia. Joka vuosi päästökauppaan tulee pienempi määrä päästöoikeuksia hankittavaksi. Kun ostamme CO2eston päästöleikkurin kautta päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä, oikeuksia on käytettävissä vielä entistäkin vähemmmän ja järjestelmässä mukana olevien toimijoiden on vähennettävä päästöjään entisestään. Näin päästöt vähenevät EU:n tavoitteita nopeammin.

 

Päästökauppajärjestelmä on luotettava, sillä se pohjautuu lainsäädäntöön ja viranomaiset valvovat sitä. Sen kautta syntyy aitoja päästövähennyksiä, joita ei muulla tavoin saataisi aikaan. Järjestelmä on siis lisäinen ja aidosti vaikuttava.

 

Rinnan päästöoikeuksien vähenemisen kanssa kulkevat teollisuus- ja energiayritysten toimenpiteet uusien vähäpäästöisempien teknologioiden ja ratkaisujen luomiseksi. Esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa olennaista onkin juuri innovaatioiden ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ilmastonmuutoksen torjumisessa. Innovaatioita ja uudenlaista ajattelua tarvitaan radikaalien päästövähennysten lisäksi nyt enemmän kuin koskaan, jotta ilmastonmuutos saadaan torjuttua.

Messurakentajan koronavuosi vol.2

Mietteitä tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Uusi vuosi on jo ehtinyt vierähtää pitkälle. Messumaailmassa tuskin huomasimme uuden ja vanhan vuoden vaihtumista, kun sama tapahtuma-alan pysähtyneisyys (viime syksyn pientä messuspurttia lukuunottamatta) jatkui vielä koko alkuvuoden. Mutta nyt ovat vihdoin näköpiirissä vilkkaammat messuilun ajat. Ja toivon totisesti, että enää ei uusia takapakkeja kohdattaisi. Odotamme innolla, että pääsemme pian toteuttamaan hiilineutraaleja messuosastoja asiakkaillemme eri puolilla maailmaa.

Suomihan avautui juuri, ja myös maailmalla messut ovat jo vauhdissa. Kansainvälinen messuteollisuuden liitto UFI on päivittänyt messutilannetta nettisivuilleen. Viimeisimmät tiedot ovat viime viikolta. Messujen maakartalla on jo paljon vihreää. Messuosastoja siis tarvitaan! Toivottavasti sinun messuosastosi on Messeforumin hiilineutraali messuosasto.

Vastuullisuus messurakentamisessa

Ympäristövastuun ja hiilineutraalin messuosaston lisäksi olemme miettineet kuluneen vuoden aikana vastuullisuutta monesta muustakin näkökulmasta. Siinä meitä kannustaa mm. jäsenyytemme UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Käytännön sparrausta tarjoaa UN Global Compactin SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelma, jota parasta aikaa suoritamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) pyrkivät kestävään kehitykseen talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta. Niissä kiinnitetään huomiota muun muassa köyhyyden, eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen, ympäristön ja ekosysteemien suojelemisen, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhteistyön kaltaisiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

SDG Ambition Accelerator -koulutuksessa käymme läpi näitä haasteita meidän yrityksemme ja kansainvälisen toimintaympäristömme näkökulmasta. Pyrimme ymmärtämään, millainen yhteys niillä on liiketoimintaamme ja mihin niistä pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan. Tie on pitkä ja mutkainen, mutta jokainen tavoite ja sen eteen tehtävä työ vievät entistä lähemmäs kohti kestävämpää maailmaa.

Voiko messuosastoilla torjua ilmastokriisiä?

Esimerkiksi ilmaston kannalta maailmalla ei ole aikaa odottaa. YK:n tavoite päästöjen puolittamisesta ja ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen vaatii toimia. Messeforum on koko maailman mittakaavassa vain yksi yritys, mutta uskomme, että yhdelläkin yrityksellä on väliä. Jokaisen panosta tarvitaan. Hiilineutraali messuosasto on pienen pieni askel koko maailman mittakaavassa, mutta suuri edistys messujen maailmassa.

Messeforum toteuttaa messuosastot hiilineutraalisti    Messeforum exhibition stands are always carbon neutral

 

Messeforumin messuosastojen hiilineutraalius perustuu tarkkaan standardien mukaiseen hiilijalanjälkilaskentaan, jossa kumppaninamme on alan asiantuntija Clonet Oy.

Päästöjä vähennämme muun muassa messurakentamisen materiaalivalinnoin sekä kierrättämällä ja käyttämällä materiaaleja uudelleen (entinen messuseinä saattaa seuraavassa messuosastossa päätyäkin vaikkapa lattian tukimateriaaliksi). Valitsemme uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä niin messuosastoille kuin omaan toimintaamme ja optimoimme kuljetuksia ja varastointia niin, että ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän.

Materiaali- ja matkustusintensiivisessä liiketoiminnassa on kuitenkin mahdotonta päästä hiilineutraaliuteen pelkästään omin toimin. Etsimme siihen jatkuvasti uusia omia keinoja, mutta väistämättä joudumme osan päästöistä kompensoimaan. Kompensoinnissa tärkeää on luotettavuus ja läpinäkyvyys. Olemme valinneet kompensointikanavaksi virallisen EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS), joka tuottaa pysyviä, mitattavissa olevia, todellisia ja lisäisiä päästövähennyksiä. (Voit lukea kumppanimme Clonet Oy:n blogista erinomaisen kuvauksen siitä, mistä luotettava kompensointi syntyy.)

Clonetin OpenCO2.net -hiilijalanjälkilaskurilla tehtyyn päästölaskentaan perustuen hankimme päästömitätöinnit suomalaisen CO2eston kautta.  Pidämme huolta siitä, että meillä  on joka hetki mitätöitynä enemmän päästöjä, kuin mitä projektimme sillä hetkellä edes edellyttäisivät.

Nyt on aika kantaa jokainen korsi kekoon, niin pienet kuin suuret korret. Sinäkin voit minimoida yrityksenne messuosallistumisen kasvihuonekaasupäästöt valitsemalla messuosastoksi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston. Samalla saat erinomaista palvelua ja huolettomuuden messuvalmisteluihin. Ota yhteyttä!

Virpi Hopeasaari
Messeforumin viestintä- ja markkinointijohtaja

Food from Finland pilotoi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston Anuga-messuilla

Business Finlandin suomalaisen elintarvikealan viennin edistämiseen keskittynyt Food from Finland -ohjelma esiintyy ensimmäistä kertaa täysin hiilineutraalilla messuosastolla Kölnin Anuga-messuilla 9.–13.10.2021. Food from Finlandin globaalina messukumppanina toimiva Messeforum toteuttaa jatkossa Business Finlandin ja muidenkin asiakkaidensa kaikki messuosastot aina hiilineutraaleina.

Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki luovutti  Suomen messupaviljongin hiilineutraaliudesta kertovan sertifikaatin Food from Finlandin johtajalle Esa Wrangille ensimmäisen messupäivän aamuna.

”Ilmastonmuutos tuo suuria muutoksia elintarvikkeiden tuotantoon. Suomalainen elintarviketeollisuus tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 75%:lla vuoteen 2035 mennessä. Myös Food from Finland ohjelma on sitoutunut kestävän kehityksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Pitkäaikaisen kumppanimme Messeforumin hiilineutraali messuosasto on konkreettinen osoitus ilmaston eteen tehdystä työstä, ja auttaa meitä vähentämään merkittävästi messuosallistumisiin liittyvää hiilijalanjälkeämme”, toteaa Food from Finlandin johtaja Esa Wrang.

Messeforum on ensimmäinen messurakentaja Suomessa ja tiettävästi myös maailmanlaajuinen pioneeri, joka toteuttaa messuosastot aina hiilineutraaleina. Messeforumin avaus on merkittävä, sillä materiaali- ja matkustusintensiivisessä messuliiketoiminnassa ilmastovaikutuksiin ei tätä ennen ole juurikaan kiinnitetty huomiota.

Perusteellinen työ hiilineutraalin messuosaston takana

Messeforumin hiilineutraali messuosasto perustuu tarkkaan päästölaskentaan, jossa Messeforumin kumppanina on hiilijalanjälkilaskennan ja ilmastoystävällisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Clonet Oy. Laskennassa tarkastellaan koko messuosaston elinkaarta materiaaleineen, kalusteineen ja energiankulutuksineen aina suunnittelusta ja designista itse messurakentamiseen, messujen jälkeiseen purkamiseen, sekä niihin liittyvään logistiikkaan ja matkustamiseen.

”Muun muassa materiaalivalinnoin, messurakenteiden elinkaarta pidentämällä ja kiertotalouden keinoin vähennämme päästöjä niin paljon kuin mahdollista. Ne päästöt, joihin emme voi omin toimin vaikuttaa, kompensoimme täysimääräisesti suomalaisen CO2eston päästöleikkurilla EU:n päästökauppajärjestelmään perustuen. Se on viranomaisten valvoma järjestelmä, joka saa aikaan todellisia päästövähennyksiä”, kertoo Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.

Messeforumin hiilineutraalit messuosastot yhteisen ilmastomme asialla

Jäätiköt sulavat ja merenpinta nousee, tulvat, helleaallot ja metsäpalot lisääntyvät, puhdas luonto katoaa ja eliölajeja kuolee sukupuuttoon. Kuva ilmastonmuutoksen seurauksista on lohduton ja pelko tulevien sukupolvien elinympäristön tuhoutumisesta on suuri. Uskon kuitenkin, että vielä on toivoa jäljellä. Me ihmiset ja yritykset voimme yhteistoimin pelastaa maapallon.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää toimia kaikilta. Samalla ilmastoteot voivat olla ihmisiä ja yrityksiä yhdistävä tekijä ja myös uusien vähäpäästöisempien innovaatioiden generaattori. Suuret yrityksen vaativat nykyään kumppaneiltaan ja tavarantoimittajiltaan yhä useammin tekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ennen kuin ovat valmiita yhteistyöhön. Jokainen yritys voikin omassa mittakaavassaan tehdä parhaansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tekoja ei pidä eikä voi laittaa tärkeysjärjestykseen tai samalle viivalle, vaan tärkeintä on, että jokainen tarkastelee omaa yksilöllistä toimintaansa ja tekee siinä kaikkensa.

Messeforumin hiilineutraalit messuosastot ovat yksi osoitus teoista ilmaston hyväksi. Koko maailman mittakaavassa ne ovat vain pienen pieni keino, mutta messumaailmassa jo suuri askel yhteisen ilmastomme hyväksi. Jospa kaikki maailman messuosastot olisivat hiilineutraaleja…

Ensimmäiset hiilineutraalit messuosastot tuotannossa

Meille messurakentajana hiilineutraali messuosasto on erittäin tärkeä asia. Olemme päässeet jo pitkälle, mutta edessämme on myös vielä pitkä tie. Aina voimme tehdä vielä enemmän ja paremmin.

Messuosastojen päästöt alkoivat kaihertaa mielissämme jo useita vuosia sitten. Vuonna 2019 asia konkretisoitui, kun aloimme laatia Messeforumin ilmastostrategiaa. Alusta saakka mukana oli tavoite hiilineutraalista messuosastosta. Ilmastostrategiaa, hiilineutraalin messuosaston konseptia ja hiilijalanjälkemme selvittämistä työstimme hiilijalanjäljen laskentaan ja vastuulliseen liiketoimintaan erikoistuneen Clonet Oy:n Sari Siitosen kanssa niin, että syksyllä 2020 saatoimme tuoda Messeforumin hiilineutraalin messuosaston ensimmäistä kertaa julkisuuteen.

Valittettava koronatilanne kuitenkin pysäytti maailman messuliiketoiminnan ja pakotti meidät odottamaan konkreettisten messuprojektien kanssa aina tähän syyskuuhun saakka. Nyt ensimmäiset hiilineutraalit messuosastot ovat tulossa tuotantoon.

Miten hiilineutraaliuteen päästään?

Messeforumin hiilineutraalin messuosaston hiilidioksidipäästöt ovat 0 grammaa. Kerroin asiasta ennakkoon ystävälleni, ja hän kysyi, miten ihmeessä se voi olla mahdollista.

Ilman luotettavia kompensointikeinoja se ei tietenkään olisi mahdollista. Messurakentaminen on hyvin materiaali- ja matkustusintensiivistä liiketoimintaa, ja niin kauan kuin rakennusmateriaalit eivät radikaalisti muutu vähäpäästöisemmiksi, pelkästään materiaalivalinnoin ei hiilineutraaliuteen yksinkertaisesti ole mahdollista päästä. Liiketoimintamme ydin on, että toteutamme asiakkaillemme tyylikkäitä ja laadukkaita messuosastoja ja olemme paikan päällä messuilla huolehtimassa asioista asiakkaamme puolesta. Näistä emme voi tinkiä. Muutoin liiketoiminnaltamme menisi pohja pois.

Mitä siis teemme? Ensin teemme kaiken, mitä suinkin itse voimme materiaalivalinnoin, kierrättämällä, käyttämällä uudelleen, miettimällä uudenlaisia ratkaisuja. Valitsemme vähäpäästöisiä materiaaleja ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, kun sitä on saatavilla. Lajittelemme tietysti jätteet. Järkeistämme omaa matkustamistamme ja messuosastoihin liittyvää logistiikkaa ja suosimme ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja. Sitoutamme kumppanimme yhteisiin tavoitteisiimme.

Mutta se ei yksin riitä. Lopuksi tarvitaan väistämättä päästökompensointeja. Kompensointi-sanaan liitetään joskus negatiivisia mielleyhtymiä. Minusta se on väärin. Kompensointi on erittäin hyvä tapa vähentään päästöjä silloin, kun omia keinoja ei enää ole käytettävissä. On parempi kompensoida ja saada sillä tavoin aikaan tuloksia kuin jättää se tekemättä.

Oikeasti vaikuttavia päästövähennyksiä

Olennaista on se, miten kompensoidaan. Päästökompensoinnista on tullut bisnes, ja tarjolla on myös keinoja, joiden kompensointivaikutus ei välttämättä ole aina paras mahdollinen. Me uskomme löytäneemme aidosti vaikuttavan kompensontitavan, kun olemme päätyneet EU:n päästökauppamekanismiin. Se on viranomaisten valvoma järjestelmä ja varmistaa, että kompensointiemme myötä tapahtuu todellisiä päästövähennyksiä.

Kumppanimme on CO2esto, joka ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppamarkkinalta. Joka kerta, kun me mitätöimme päästöjämme CO2eston päästöleikkurin kautta, jonkun EU:n päästökauppamekanismiin kuuluvan toimijan on vähennettävä vastaavasti omia päästöjään.

Päästöoikeuksien määrä on rajallinen, ja kun oikeuksia ostetaan pois markkinoilta, jäljelle jäävien oikeuksien hinta myös nousee. Päästöjä tuottaville yrityksille tulee kannattavammaksi miettiä esimerkiksi uusien vähäpäästöisten teknologioiden kehittämistä. Päästökauppamekanismissa on direktiivin pakottamina mukana noin 11.000 eniten Euroopassa päästöjä tuottavaa toimijaa mm. energiasektorilta, teollisuudesta ja lentoliikenteestä, joten vaikutukset ovat jo aidosti merkittäviä.

Me Messeforumissa iloitsemme, että voimme pieneltä osaltamme olla mukana ehkäisemässä ilmastonmuutosta. Teemme messuilla kaikkemme asiakkaidemme puolesta, ja niin teemme myös tässä: asiakkaamme saavat tilaamansa messuosaston aina hiilineutraalina ilman, että sitä tarvitsee erikseen pyytää tai että siitä tarvitsee maksaa mitään ylimääräistä. Hiilineutraali messuosasto on uusi normaali Messeforumin kaikissa messuprojekteissa.

Tervetuloa ottamaan kanssamme pieni suuri askel kohti päästöttömämpää maailmaa!

Katso videoltamme, mitä toimitusjohtajamme Arto Varanki kertoo hiilineutraalista messuosastosta.


Video: JONI Media

Kirjoittaja: Virpi Hopeasaari

Ryhdy edelläkävijäksi Messeforumin hiilineutraalilla messuosastolla

Messeforum tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua kansainvälisille ammattimessuille täysin hiilineutraalilla messuosastolla. Asiakas saa hiilineutraalin messuosaston Messeforumilta automaattisesti  – ensimmäisenä Suomessa!

”Olemme pitkään kantaneet suurta huolta ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen riittävyydestä ja maapallomme tilasta, ja haluamme auttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Yksin emme voi pelastaa koko maailmaa, mutta haluamme tehdä osamme ja yrittää parhaamme”, sanoo Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.

”Messujen luonteen vuoksi messurakentaminen kohtaa väistämättä ekologisia haasteita, kun osastoja joudutaan rakentamaan ja taas purkamaan muutaman päivän päästä. Siksi pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti etsimällä uusia keinoja päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Materiaalivalinnoilla ja kiertotalouden keinoin pystytään hiilineutraaliuden tavoittelussa  pääsemään jo pitkälle, mutta se ei yksin riitä. Lisäksi tarvitaan päästöjen luotettavaa ja tehokasta kompensointia. Jatkossa tulemme ottamaan hiilineutraalin messuosaston uudeksi normaaliksi messurakentamisen liiketoiminnassamme”, Varanki toteaa.

Hiilineutraali messuosasto tulee olemaan automaattinen lisäarvo Messeforumin messurakentamisen asiakkaille. 

Miten messuosastojen hiilineutraalius toteutetaan?

Messeforumin messuosastojen hiilineutraalius toteutetaan järjestelmällisesti kiertotalouden ja päästökompensoinnin kautta.

Messeforum tekee yhteistyötä vastuullisen ja hiilineutraalin liiketoiminnan edistämiseen ja hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen asiantuntijayrityksen Clonet Oy:n kanssa. Yhdessä Clonetin asiantuntijan Sari Siitosen kanssa laadittiin ensin Messeforumin ilmastostrategia, ja sen jälkeen on työstetty hiilineutraalin messuosaston toteuttamista. Clonetin OpenCO2.net-hiilijalanjälkialusta ja sen kattava päästötietokanta ovat toimineet päästölaskennan työkaluina.

”Olemme kartoittaneet ja laskeneet Messeforumin kanssa tarkasti kaikki eri puolilla maailmaa tehtäviin messuprojekteihin liittyvät päästöt messurakentamisen materiaaleista ja kuljetuksista aina messuosastojen sähkönkulutukseen ja Messeforumin ja heidän alihankkijoidensa matkoihin ja majoituksiin saakka. Olemme kartoittaneet Messeforumin omat mahdollisuudet vähentää messuosastojen ilmastokuormaa tehostamalla materiaalien käyttöä ja hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi olemme hakeneet luotettavia vaihtoehtoja sellaisten päästöjen kompensointiin, joita ei vielä tällä hetkellä ole omin toimin mahdollista vähentää”, kertoo Siitonen.

Clonet Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen on kokenut asiantuntija, joka on koko työuransa ollut tekemisissä päästöjen vähentämisen ja kestävän kehityksen kanssa. 

Messeforum tulee kaikissa messurakentamisen projekteissaan tehostamaan materiaalien käyttöä ja kierrätystä ja hyödyntämään uusiutuvia energialähteita. Koska päästölaskennat on tehty erittäin yksityiskohtaisesti, ne päästöt, joita ei voida muutoin omin toimin vähentää, osataan kompensoida tehokkaasti. Viimeisimmäksi Messeforum on kartoittanut Clonetin kanssa sopivia kompensointikohteita.

Milloin asiakkaat saavat hiilineutraalin messuosaston?

Hiilineutraali messuosasto on Messeforumin normaali toimintatapa heti, kun messut maailmalla taas jatkuvat. Messutilanteen palautuessa normaaliksi tulemme myös tekemään pilottihankkeen, jonka kokemuksista kerromme erikseen.

Nyt kukaan ei tiedä tarkalleen, miten kauan Covid-pandemian vaikutus yhteiskunnassa kestää. Me Messeforumissa olemme kuitenkin varmoja, että kasvokkaisten kohtaamisten tarve vientikaupassa ei tule katoamaan, ja että ammattimessut jatkuvat maailmalla heti, kun se pandemian kannalta on mahdollista. Messujärjestäjät eri puolilla maailmaa ovat erinomaisin turvallisuus- ja hygeniajärjestelyin jo nyt valmiudessa messujen järjestämiseen. Kun se hetki koittaa, että messuja taas järjestetään, tuomme asiakkaillemme uutena normaalina hiilineutraalin messuosaston.

Mitä hiilineutraali messuosasto edellyttää asiakkaalta?

Asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin tilata messuosastonsa Messeforumilta. Hiilineutraali messuosasto on osa kokonaispalveluamme, jonka kaikkinaisena tavoitteena on tehdä asiakkaidemme messuosallistumisesta mahdollisimman helppoa, tehokasta ja tuloksellista.

Haluamme olla edelläkävijä tässä tärkeässä asiassa, joten asiakas saa hiilineutraalin messuosaston Messeforumilta automaattisesti.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme ensimmäisenä Suomessa tarjota yrityksille näin ainutlaatuisen palvelun. Uskomme, että ilmastomyönteisyys tulee jo lähitulevaisuudessa olemaan tärkeä kilpailuetu suomalaisten yritysten kilpaillessa kaupoista maailmalla. Me Messeforumissa olemme iloisia, että voimme messuosallistumisten osalta olla auttamassa suomalaisia yrityksiä tämän kilpailuedun saavuttamisessa”. sanoo Arto Varanki.

Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki uskoo, että ilmastomyönteisyys tulee olemaan yrityselämässä vuosi vuodelta yhä suurempi kilpailuetu. 

Ole sinä edelläkävijä kanssamme ja ota kilpailuetu haltuusi Messeforumin hiilineutraalin messuosaston avulla!

Saat meiltä myös todistuksen messuosastosi hiilineutraaliudesta ja voit hyödyntää sitä edelleen omassa brändityössäsi.

Ota Messeforumiin yhteyttä jo tänään. Kerromme mielellämme lisää hiilineutraalista messuosastosta ja tavastamme toimia.

Voit lukea meistä ja hiilineutraalista messuosastostamme myös Kauppalehdessä 8.10.2020 ilmestyneestä artikkelista.

Tästä voit ladata artikkelin pdf-muodossa. 

Messeforumin hiilineutraalit messuosastot viestittävät ilmastomyönteisyyttä  Messeforumin hiilineutraalit messuosastot viestittävät ilmastomyönteisyyttä

Messeforumin hiilineutraali messuosasto on syntynyt halusta suojella upeaa yhteistä luontoamme ja auttaa yrityksiä vähentämään messuosallistumisiin liittyvää päästökuormaansa.