Suunnitelmissa kansain­välistyminen? Valitse yhtiömuodoksi osakeyhtiö!

Osakeyhtiölain muutoksen myötä osakeyhtiön perustaminen on entistä helpompaa. Tähän asti toiminimellä toimineiden ammatinharjoittajienkin kannattaa vakavasti harkita osakeyhtiön perustamista. Osakeyhtiöstä on hyötyä etenkin, jos suunnitelmissa on liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille. Sen lisäksi, että osakeyhtiö on uskottava toimija, se voi myös hakea Business Finlandin messuavustusta kansainvälistymiseensä. Messuasiantuntijasi Messeforum toteuttaa messuosastoja ja koordinoi tukiryhmiä eri toimialojen johtaville messuille eri puolilla maailmaa.

Osakeyhtiön perustaminen helpottui 1.7.2019 alkaen, kun vaatimus 2 500 euron vähimmäisosakepääomasta poistui. Nyt yksityisen osakeyhtiön voi halutessaan perustaa täysin ilman osakepääomaa. Samalla osakeyhtiön rekisteröimiseen liittyvä byrokratia vähenee. Jos osakepääomaa ei ole, voit tehdä osakeyhtiön perustamisilmoituksen helposti Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Palvelu muodostaa automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Osakeyhtiölain muutoksella on ollut tarkoitus helpottaa pienempien yritysten toimintaa. Helpottuneen perustamisbyrokratian lisäksi yrittäjän henkilökohtainen taloudellinen vastuu ongelmatilanteissa helpottuu, sillä osakeyhtiössä osakkeenomistajan vastuu rajoittuu vain yhtiöön sijoitetun pääoman määrään.

Muista muutama osakeyhtiön tärkeä velvollisuus

Osakeyhtiössä toki kohtaat myös uudenlaisia velvollisuuksia. Ennen toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi toiminimiyrittäjän kannattaa ottaa huomioon, että

  • kirjanpitovelvoitteet ovat osakeyhtiöllä tiukemmat kuin toiminimellä: oy vaatii aina kahdenkertaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen
  • palkanmaksussa on eroja: osakeyhtiössä yrittäjä saa palkkaa tai osinkoa, toiminimiyrittäjä taas nostaa yksityisottoja yrityksestään
  • osakeyhtiöllä pitää olla vähintään yhden henkilön muodostama hallitus. Jos jäseniä hallituksessa on alle kolme, tarvitaan myös yksi varajäsen.
Suomi-paviljonki messuosasto
Messeforumilla on pitkä kokemus eri alojen suomalaisten yritysten viemisestä kansainvälisille ammattimessuille. Suomi-paviljonkeihin osallistuvat osakeyhtiömuotoiset yritykset ovat yleensä mukana myös tukihankkeissa.

Messuavustusta voivat hakea vain osakeyhtiöt ja osuuskunnat

Kansainvälistymistä suunnittelevalle yrittäjälle osakeyhtiö tuo selkeää etua. Vain osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on mahdollista hakea Business Finlandin rahoitusta kansainvälisiin messuosallistumisiin.
Business Finland (entinen Finpro ja Tekes) myöntää rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymiseen ja mm. yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin.

Nykyisin messuavustus kulkee nimellä Exhibition Explorer -rahoitus. Business Finland tukee messuhankkeita, jotka parantavat yrityksen valmiuksia kansainvälistyä ja monipuolistaa viennin rakennetta. Exhbition Explorer -rahoitusta voi saada myös viennin lisäämiseksi yrityksen vanhoille markkina-alueille.
Messeforum rakentaa messuosastoja ja koordinoi tukiryhmiä eri toimialojen johtaville messuille eri puolilla maailmaa. Tukihakemuksiin tarvitaan neljä samaan tapahtumaan samalla hankenimellä osallistuvaa tukikelpoista yritystä.

Jos suunnittelet kansainvälisille messuille osallistumista, ota kiireesti yhteyttä Messeforumiin.
– Me osaamme messujen toteuttamiseen liittyvät rutiinit messurakentamisesta tukien hakemiseen ja messukokonaisuuden hallintaan saakka. Voimme auttaa, jotta messuosallistumisesi onnistuu hyvin ja selviät itse projektista vaivatta. Kontaktimme ja osaamisemme on globaalia. Laajan tapahtumaverkostomme ansiosta pystymme ohjaamaan asiakasyrityksiämme omien alojensa parhaimmille messuille eri puolille maailmaa, Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki sanoo.

Ota yhteyttä ja hoidetaan kansainvälistymisesi kuntoon!

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä