Messuavustus tukee matkaa maailman markkinoille, ja messurakentaja Messeforum auttaa matkaajaa

Business Finlandin rahoitusta on jälleen tänäkin vuonna saatavilla pk-yritysten kansainvälistymiseen ja mm. yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin. Messuasiantuntijasi Messeforum toteuttaa kansainvälisiä messuosastoja ja koordinoi tukiryhmiä eri toimialojen johtaville messuille eri puolilla maailmaa. 

Business Finland (entinen Finpro ja Tekes) on auttanut jo vuosikymmenten ajan suomalaisten yritysten matkaa maailman markkinoille kansainvälisten messujen kauttaPerinteinen messuavustus on nykyään Business Finlandin Exhibition Explorer rahoitusta, jota voivat hakea osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiset toimijat, kun ne täyttävät tietyt kriteerit.  

Messutukea voi saada oman alan maailmanlaajuisesti tärkeimpiin ammattimessuihin tai tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdistuviin b2b-messuihin. Messurakentajana Messeforumin b2b-messujen osaaminen on globaalia, ja Messeforum auttaa yrityksiä myös tukiryhmien muodostamisessa, jotta messutuen hakeminen on mahdollista. Haluttaessa Messeforum myös tekee tukihakemukset yritysten puolesta. 

Messuavustusta voi käyttää messuosaston toteuttamiseen.

Exhibition Explorer –tuella katetaan vain messuosallistumiseen liittyviä kustannuksia 

Tärkeitä huomioita rahoituksesta 

  • Rahoitus on harkinnanvaraista 
  • Rahoitusta voi saada enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. 
  • Pienin mahdollinen maksettava tuki yhdelle yritykselle on 500 euroa ja koko messuille osallistuneelle ryhmälle 5.000 euroa.  
  • Rahoitusta ei makseta etukäteen. 
  • Tuen hakeminen on mahdollista vain, jos yrityksesi lisäksi kolme muuta tukikelpoista yritystä hakee tukea samoille kansainvälisille messuille.
  • Tukea hakevan yrityksen yhtiömuodon tulee olla osakeyhtiö tai osuuskunta. 
  • Hakijalla ei saa olla verovelkaa ja yrityksen Asiakastiedon Rating Alfa tulee olla vähintään A.  

Tunnemme Business Finlandin järjestelmän ja asiantuntijoillamme on pitkä ja menestyksekäs kokemus messutukihankkeiden koordinoinnista. Osaamme kertoa, miten tukiasioiden kanssa kannattaa edetä. Tuen maksatuksen tilitysprosessi on nykyisten tukisäännösten mukaan yrityksen kuitenkin nykyään hoidettava itse, viestintä- ja markkinointijohtaja Virpi Hopeasaari Messeforumilta selventää.  

 Tuki messuosaston suunnitteluun ja rakentamiseen 

Messutuen kattamia kustannuksia ovat messupaikan vuokra ja mahdolliset rekisteröinti- tai luettelokustannukset, messuosaston suunnittelu-, rakentamis- ja somistuskulut, vuokrattavat messurakenteet ja messuille tehtävien teknisten tilausten kustannukset (kuten sähkö ja siivous).  

Lisäksi muita messuosallistumisesta syntyviä kustannuksia voidaan korvata ns. flat rate -kertoimella, jonka on enintään 20 % muista tukeen hyväksyttävistä kustannuksista.  

Messuavustuksen ehtoihin  voit tutustua tarkemmin  aikaisemmasta blogikirjoituksestamme, jossa kerromme ehdoista tarkemmin ja annamme vinkkejä messuavustushakemuksen laatimiseen. Kerromme myös mitä tarkoittaa De minimis -tuki, jonka piiriin messuavustus kuuluu.

Ota yhteyttä ja hoidetaan kansainvälistymisesi kuntoon! 

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä