Exhibition Explorer -messurahoitus jatkuu lähes entisellään 

Valtioneuvosto on antanut tänään pitkään odotetun uuden asetuksen yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta. Business Finlandin Exhibition Explorer -tuki jatkuu pienennetyin määrärahoin, mutta muutoin lähes entisellään.

Messut ovat erinomainen kansainvälistymisen tapa yrityksille.

Exhibition Explorer -tukea voivat edelleen hakea pk- ja midcap -yritykset, jotka osallistuvat kansainvälisille Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille.  Vähintään neljän yrityksen on haettava tukea samoille messuille. 

Tukea voi edelleen hakea useampaan messuosallistumiseen vuoden aikana. Aiemmat uuden asetusluonnoksen suunnitelmat messuosallistumisten lukumäärän rajoittamisesta eivät toteudu. Käytettävissä olevien määrärahojen pieneneminen reilulla miljoonalla eurolla näkyy kuitenkin siinä, että rahoitusta voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 15.000 euroa yhtä messuhanketta kohden, kun summa aiemmin oli 35.000 euroa. 

Tärkeimpiin tukikelpoisuuden edellytyksiin kuuluu edelleen mm. se, että yritys on Suomeen rekisteröity ja sillä on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä. Yrityksen Rating Alfan Suomen Asiakastiedon järjestelmässä on oltava vähintään A, yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja eikä sillä saa olla verovelkaa tai muita puutteita viranomaisilmoituksissa. Yrityksen saaman de minimis- tuen määrä kolmen vuoden jaksolta ei saa ylittää 300.000 euroa.  Tarkat tuen ehdot löydät Business Finlandin nettisivuilta.

Uusi asetus astuu voimaan 1.3.2024 ja silloin käynnistyy myös rahoituspäätösten tekeminen. Hakemuksia voi kuitenkin jättää koko ajan. Muista aina tarkistaa viimeiset säännöt ja ohjeet Business Finlandin sivuilta ennen kuin haet tukea:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/exhibition-explorer

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä