Messeforums klimatneutrala mässmonter är ett miljövänligt och hållbart val

I dessa tider är det även för företag viktigt att göra hållbara val som tar hänsyn till miljön.

Messeforums mässmontrar är alltid klimatneutrala. Genom att välja en miljövänlig lösning och beställa en mässmonter av Messeforum agerar du för vårt klimats bästa.

Kuvakollaasi Messeforumin totettamista hiilineutraaleista messuosastoista.

Messeforums klimatneutrala mässmonter berättar om ditt företags klimatvänlighet

När du beställer en mässmonter av Messeforum ger det automatiskt ett speciellt mervärde: du bidrar till att rädda vårt klimat.

Genom att välja denna mässmonter signalerar du en positiv inställning till en minskning av mässornas klimatpåverkan. Du får också ett intyg utfärdat av en trovärdig part om att din mässmonter producerar noll växthusgasutsläpp. Intyget kan du använda i varumärkesarbetet.

Bryt ny mark med oss, ta ansvar för klimatfrågor och få en konkurrensfördel genom att beställa din mässmonter från Messeforum.

Se videon om vad vår VD Arto Varanki har att säga om den klimatneutrala mässmontern.

 

Utsläppen från den klimatneutrala montern har mätts noggrant

Messeforums klimatneutrala mässmonter bygger på Messeforums klimatstrategi och en grundlig kartläggning av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Vår partner för utsläppskalkyler och analyser är OpenCO2net Oy (tidigare Clonet Oy), ett expertföretag som är specialiserat på främjande av hållbar och klimatneutral verksamhet och beräkningar av koldioxidavtryck.

Vi har tillsammans med OpenCO2net kartlagt alla utsläppskällorna för planering, uppbyggnad och nedmontering av våra mässmontrar. Klimatavtrycket har beräknats med hjälp av  OpenCO2.net klimatavtryck plattform, som innehåller en omfattande emissionsdatabas. Beräkningen baseras på standarder för klimatberäkningar.

I beräkningen av klimatavtryck ingår alla utsläppskällor, bland annat byggmaterial, inredning och utrustning som behövs för mässmontern inklusive transporter, den elektricitet som mässmontern använder, affärsresor kopplade till monterbygget och transporter till återvinningsstation av avfall som uppstår i samband med att mässmontern monteras ner.

Energi och material spelar en nyckelroll för att minska koldioxidavtrycket

Vi minskar utsläppen för Messeforums mässmontrar genom att effektivisera materialanvändningen, prioritera material med låga utsläpp och genom att främja cirkulär ekonomi. Material och inredning återanvänds om möjligt, dock utan att vi samtidigt ger avkall på mässmonterns kvalitet.

För mässmontrarna använder vi alltid el från förnybara energikällor om det finns tillgängligt. Avfall som uppstår då mässmontern monteras ner sorteras och behandlas enligt mässhallens återvinningssystem.

Samtidigt förbinder vi oss också att minska vårt klimatavtryck i all vår övriga verksamhet. Till exempel är vår egen kontorsmiljö papperslös och elen  vi använder produceras med förnybara energikällor.

Pålitlig kompensation med CO2Esto utsläppsskärare

De koldioxidutsläpp som vi själva inte kan minska genom val av material, återvinning eller på annat sätt kompenseras fullt ut via en trovärdig kompensationskanal, CO2esto utsläppskäraren. CO2esto köper utsläppsrätter bort från EU:s myndighetsövervakade marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS). På detta sätt säkerställs att med våra utsläppskompensationer måste en annan aktör i Europa minska sina utsläpp och till exempel investera i ny teknik med lägre utsläpp. Det leder till att utsläppen minskar på riktigt, extra och tillförlitligt.

Resultatet är en mässmonter som släpper ut 0 gram koldioxid.

 

Hiilineutraali messuosasto kunnioittaa luontoa

Läs mer om den klimatneutrala mässmontern på våra bloggar

Messeforum är den första mässbyggaren i världen vars mässmontrar alltid är klimatneutrala. Messeforums klimatneutrala mässmonter ger en unik möjlighet att agera klimatvänligt.

Läs mer om den klimatneutrala mässmontern här:

Är du intresserad?

Kontakta oss så designar vi en koldioxidneutral mässmonter åt dig också! Kolla även in vårt fotogalleri av mässmontrar.

Kontakta oss

Messuelämää-Blogi

Katso kaikki kirjoitukset

Viennin tekijästä messuosastojen asiantuntijaksi! Tutustu kasvutarinaamme!

Joulurauhaa kiireisen messusyksyn jälkeen

Syksy täynnä messuosastoja

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä