Liidipalvelu

UUSIA LIIDEJÄ MESSUOSASTOLLE

Messeforum on aloittanut yhteistyön oululaisen messuliidipalvelun uranuurtajan Bitten kanssa. Tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä entistä parempaan messumenestykseen kansainvälisillä ammattimessuilla. Liidipalvelu tukee yrityksiä heidän myyntiprosessissaan etsimällä paikan päällä messuilla konkreettisia liidejä ja tuomalla päättäjät tapaamisiin messuosastolle.

Bitten messuliidipalvelu on nyt myös Messeforumin asiakkaiden ulottuvilla!

Liidipalvelu toimii seuraavalla tavalla:

  1. Bitte haastattelee etukäteen yrityksesi messuilla työskentelevän avainhenkilön puhelimessa tai verkkotapaamisessa ja kartoittaa messutavoitteenne, asiakaskohderyhmänne sekä tuotteenne/palvelunne ja sen hyödyt asiakkaille.
  2. Messuilla paikan päällä Bitte kartoittaa vierailijoiden tarpeita lyhyesti ja mielenkiintoa herättäen. Vierailijoiden kohtaaminen tapahtuu käytävillä osastojen välittömässä läheisyydessä tai hallin pääasiallisilla kulkureiteillä. Lyhyen keskustelun jälkeen tavoitteisiinne sopiva vierailija tuodaan tutustumaan yrityksenne osastolle, jossa pääsette itse viemään asiaa eteenpäin. Jos vierailija on liian kiireinen osastovierailuun, häneltä pyydetään käyntikortti, tai jos sitä ei ole, hänen vierailijakorttinsa valokuvataan ja tiedot toimitetaan teille kontaktointia varten.

Tutustu blogistamme Busworld-messuilla toteutettuun liidipalveluun

Katso YouTubesta video liidipalvelusta

Kysymyksiä ja vastauksia liidipalvelusta

Tutustu liidipalvelun tarjoajaan, kumppaniimme Bitteen