Kirjat nostattavat yhteishenkeä ja vievät Suomea maailmalle

Nyt kun elämme poikkeuksellisia pandemia-aikoja ja työt messurakentamisen parissa ovat pakon sanelemina keskeytyneet, ainakin meidän perheessämme on ollut tavallista enemmän aikaa lukea kirjoja. Kirjat ovat suunnaton mielihyvän ja elämysten lähde. Tällaisina poikkeuksellisina aikoina erityisesti kotimaisen kirjallisuuden lukeminen tuottaa suurta iloa ja ylpeyttä. Kirjallisuus on kansallisen kulttuurimme keskeinen ilmentymä ja tärkeä kansallista yhteenkuuluvuutta luova voimavara. Olemme erityisen iloisia, että olemme jo monena vuonna saaneet myös olla auttamassa suomalaisen kirjallisuuden voittokulkua maailmalla Frankfurtin kirjamessujen messuosastolla.

Frankfurtin kirjamessut ovat yksi kirjankustannusalan tärkeimmistä kansainvälisistä kontaktiareenoista. Messuilla eri puolilta maailmaa tulevat kustantajat ostavat ulkomaisen kirjallisuuden kustannusoikeuksia omiin maihinsa ja myyvät omien kirjailijoidensa teoksia maailmalle. Suuri joukko suomalaisia kustantajia on vuosittain mukana Frankfurtin kirjamessuilla Suomen Kustannusyhdistyksen koordinoimassa Suomi-paviljongissa. Messeforum on suunnitellut ja toteuttanut Suomen messuosaston jo usean vuoden ajan.

”Frankfurtin kirjamessut ovat suomalaiselle kustannusalalle mitä merkittävin areena pysyä ajan tasalla kansainvälisistä kirjallisuuden suuntauksista ja luoda kontakteja ulkomaisiin kustantamoihin. Suomen pienillä markkinoilla toimivien kustantamoiden on tärkeää saada suomalaisen kirjallisuuden kustannusoikeuksia myytyä ulkomaille, jotta suomalainen kustannusala pysyy elinvoimaisena. Siihen Frankfurtin kirjamessut tarjoavat hyvän mahdollisuuden”, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Kirjamessuille osallistuvan 7.500 kustantamon messuosastoilla riittää viiden messupäivän aikana vilskettä. Suomen messuständillä kustantajat hoitavat etukäteen sovittuja tapaamisia tarkan aikataulun mukaan. Väliin sovitetaan tapaamisia yllättäen paikalle osuneiden tuttujen tai uusien ostajien kanssa. Toisinaan kustantajat ovat tuoneet messuosastolle myös kirjailijoita kertomaan teoksistaan.

Suomen Kustannusyhdistyksen infotiskillä ohjataan vierailijoita oikeiden kustantajien pöytiin, kerrotaan suomalaisesta kirjallisuudesta ja jaetaan myös yleistä Suomi-infoa. Yksi messuvieraiden odottamista Suomi-paviljongin kohokohdista on yhtenä iltana kansainvälisille kutsuvieraille järjestettävä cocktail-tilaisuus. Silloin messuosasto täyttyy suomalaisten karjalanpiirakoiden, lohileipien ja hyvien juomien ystävistä, joilla riittää keskusteltavaa niin kirjallisuudesta kuin muustakin maailman menosta.

Suomen Kustannusyhdistys koordinoi Frankfurtin kirjamessujen osallistumisen jäsenkustantamoidensa puolesta. Käytännön järjestelyistä tähän saakka vastannut viestintäpäällikkö Elina Lahdenkauppi pitää tärkeänä, että messuosasto toimii hyvin käytännön erilaisissa tilanteissa.

”Messuosastolle on mahdutettava useita kustantamoita niin, että jokaisella on riittävästi tilaa asiakasneuvotteluihin. Jokaisen on myös saatava messuille tuomansa uudet kirjansa näyttävästi esille. Infotiski on keskeinen osa messuosastoa ja sen takaa meidän täytyy pystyä palvelemaan sekä omia kustantajiamme että ständille tulevia vieraita. Myös varasto- ja keittiötilaa tarvitaan. Ja tietysti Suomen paviljongin täytyy myös näkyä hyvin ja tuoda Suomea esille messuhallin osastopaljoudessa”, kuvailee Lahdenkauppi.

Frankfurtin kirjamessujen Suomen messuosasto palvelee yhtä aikaa useaa suomalaista kustantajaa.

Messeforum on toteuttanut Suomen paviljongin jo useana vuonna ja tuntee hyvin kustantajien tarpeet. Messe Frankfurtin edustajaroolinsa myötä Messeforum tuntee erinomaisesti myös messukeskuksen sekä Buchmesse-messuorganisaation. Niinpä kustantajat ovat tottuneet luottamaan Messeforumin apuun myös neuvotteluissa ja yhteydenpidossa messujärjestäjän kanssa.

”Messeforumin pitkäaikaisen kokemuksen, ainutlaatuisten kontaktien ja kansainvälisten suhteiden ansioista voi aina luottaa, että messuvalmistelut ja messurakentaminen hoituvat kuin itsestään, ja yllättävissäkin tilanteissa osaaminen ja apu löytyy heti. Ei tarvitse itse kuin tulla paikalle. Messuilla voi keskittyä 100-prosenttisesti tapaamisiin ja promootioihin, kun kaikki messurakenteet ja fasiliteetit on hoidettu viimeisen päälle”, tiivistää Messeforumin roolin Werner Söderström osakeyhtiön markkinointia hoitava Mikko Immonen.

Uskotaan tulevaisuuteen, tavataan toivottavasti jälleen tänä vuonna Frankfurtin kirjamessuilla ja luetaan kirjoja!

 

 

 

Messuavustus tukee matkaa maailman markkinoille, ja messurakentaja Messeforum auttaa matkaajaa

Business Finland (entinen Finpro ja Tekes) on auttanut jo vuosikymmenten ajan suomalaisten yritysten matkaa maailman markkinoille kansainvälisten messujen kauttaPerinteinen messuavustus on nykyään Business Finlandin Exhibition Explorer rahoitusta, jota voivat hakea osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiset toimijat, kun ne täyttävät tietyt kriteerit.  

Messutukea voi saada oman alan maailmanlaajuisesti tärkeimpiin ammattimessuihin tai tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdistuviin b2b-messuihin. Messurakentajana Messeforumin b2b-messujen osaaminen on globaalia, ja Messeforum auttaa yrityksiä myös tukiryhmien muodostamisessa, jotta messutuen hakeminen on mahdollista. Haluttaessa Messeforum myös tekee tukihakemukset yritysten puolesta. 

Messuavustusta voi käyttää messuosaston toteuttamiseen.

Exhibition Explorer –tuella katetaan vain messuosallistumiseen liittyviä kustannuksia 

Tärkeitä huomioita rahoituksesta 

 • Rahoitus on harkinnanvaraista 
 • Rahoitusta voi saada enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. 
 • Pienin mahdollinen maksettava tuki yhdelle yritykselle on 500 euroa ja koko messuille osallistuneelle ryhmälle 5.000 euroa.  
 • Rahoitusta ei makseta etukäteen. 
 • Tuen hakeminen on mahdollista vain, jos yrityksesi lisäksi kolme muuta tukikelpoista yritystä hakee tukea samoille kansainvälisille messuille.
 • Tukea hakevan yrityksen yhtiömuodon tulee olla osakeyhtiö tai osuuskunta. 
 • Hakijalla ei saa olla verovelkaa ja yrityksen Asiakastiedon Rating Alfa tulee olla vähintään A.  

Tunnemme Business Finlandin järjestelmän ja asiantuntijoillamme on pitkä ja menestyksekäs kokemus messutukihankkeiden koordinoinnista. Osaamme kertoa, miten tukiasioiden kanssa kannattaa edetä. Tuen maksatuksen tilitysprosessi on nykyisten tukisäännösten mukaan yrityksen kuitenkin nykyään hoidettava itse, viestintä- ja markkinointijohtaja Virpi Hopeasaari Messeforumilta selventää.  

 Tuki messuosaston suunnitteluun ja rakentamiseen 

Messutuen kattamia kustannuksia ovat messupaikan vuokra ja mahdolliset rekisteröinti- tai luettelokustannukset, messuosaston suunnittelu-, rakentamis- ja somistuskulut, vuokrattavat messurakenteet ja messuille tehtävien teknisten tilausten kustannukset (kuten sähkö ja siivous).  

Lisäksi muita messuosallistumisesta syntyviä kustannuksia voidaan korvata ns. flat rate -kertoimella, jonka on enintään 20 % muista tukeen hyväksyttävistä kustannuksista.  

Messuavustuksen ehtoihin  voit tutustua tarkemmin  aikaisemmasta blogikirjoituksestamme, jossa kerromme ehdoista tarkemmin ja annamme vinkkejä messuavustushakemuksen laatimiseen. Kerromme myös mitä tarkoittaa De minimis -tuki, jonka piiriin messuavustus kuuluu.

Ota yhteyttä ja hoidetaan kansainvälistymisesi kuntoon! 

Messeforumin kanssa enemmän irti kansainvälisistä messuista

Kun yritys haluaa kansainvälistyä, yksi parhaimpia keinoja ovat kansainväliset ammattimessut. Asiantuntevan messukumppanin kanssa messuosallistumisesta on mahdollista saada irti paljon tavallista enemmän.
Messeforum Oy toimii suurten saksalaisten messutalojen virallisena Suomen edustajana. Esimerkiksi useiden erikoistuneiden teknologia-alojen johtaviin kansainvälisiin messuihin keskittynyt NürnbergMesse on yksi Messeforumin päämiehistä.

Messeforum Arto Varanki
Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki neuvoo suhtautumaan messuosallistumiseen laajempana kokonaisuutena kuin pelkän messuosaston hankkimisena.

Messuosaston organisointi kannattaa uskoa asiantuntijalle

”Messutalojen edustajana autamme suomalaisia yrityksiä löytämään kansainvälistä kasvua parhaiten tukevat messutapahtumat. Tunnemme päämiestemme kansainvälisen messuvalikoiman, henkilöstön ja toimintatavat, ja voimme tukea asiakkaita osallistumiseen liittyvissä asioissa”, Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki toteaa.

Messuosallistumiseen kannattaa Varangin mukaan suhtautua laajemmin kuin vain messuosaston hankkimisena.

Ja messuosastokin kannattaa hankkia niin, ettei omaa aikaa tuhlaannu turhaan.

Omat resurssit kannattaa käyttää myynnin suunnitteluun, ja messuosaston organisointi on järkevää uskoa asiantuntijalle, joka voi tuoda omien ja kumppaneidensa, globaalien kanavien kautta aitoa lisäarvoa messuprojektiin.

Messeforumin messurakentaminen on kokonaisvaltaista palvelutoimintaa

Viimeistelty messurakentaminen ja kokonaisvaltainen messupalvelu ovat Messeforumin vahvuuksia.

Messuedustajaroolinsa lisäksi Messeforum on kansainvälinen messurakentaja, joka tekee asioita eri tavalla. Messuosastojen toteuttaminen ei ole Messeforumille vain rakentamista, vaan kokonaisvaltaista palvelutoimintaa.

Messeforumin palvelulupaus on The Best Exhibition Service, Parasta messupalvelua.

Sen tärkeimpänä tavoitteena on tehdä asiakkaan elämästä mahdollisimman helppoa ja tarjota asiakkaalle messuilla oikeita onnistumisen mahdollisuuksia.
”Messeforum huolehtii asiakkaan puolesta kaikesta, lähtien jopa messuilmoittautumisesta ja rahaliikenteestä aina asiakkaan tuotteiden esillepanoon ja messuliidien hankkimiseen saakka. Aikataulutukset, tarvittavat tilaukset ja lisäpalvelut, kontaktoinnit messujärjestäjään ja itse osaston toteutus ovat meidän ammattitaitoamme, jonka avulla asiakas saa täysin valmiin helpon kokonaisuuden.”

Juttu on julkaistu alun perin Kauppalehti Option välissä Edelläkävijät-liitteessä otsikolla: ”Palvelubisnestä kansainvälisillä ammattimessuilla”.

Messurakentaja Messeforum edustaa Suomessa kansainvälisiä messutaloja

Messuvuosi on jälleen päässyt parhaimpaan vauhtiinsa. Maailman suurimpiin kuuluvan messujärjestäjän Messe Frankfurtin sekä saksalaisen NürnbergMessen suomalaiset asiakkaat ovat hyvässä asemassa, sillä he saavat apua messuosallistumiseensa suoraan Suomesta käsin. Kansainvälinen messurakentaja Messeforum toimii myös näiden messutalojen virallisena Suomen edustajana. Kansainvälistyvälle pk-yritykselle on paljon etua siitä, että esimerkiksi maailman suurimpiin messujärjestäjiin kuuluvalla Messe Frankfurtilla on oma edustaja Suomessa.

“Tunnemme monien maiden markkinoita ikään kuin sisältäpäin päämiestemme ja heidän tytäryhtiöidensä kautta. Selvää on, että näytteilleasettajien on myös helpompaa soittaa suomenkieliselle toimijalle ja kysyä apua, kuin suoraan lähestyä suurta messutaloa”, Messeforumin viestintä- ja markkinointijohtaja Virpi Hopeasaari toteaa.

Messe Frankfurt järjestää vuosittain noin 155 ammattimessua, joista 50 järjestetään Saksassa.

Messurakentajana Messeforum on tärkeä linkki, kun suomalainen yritys haluaa kansainvälistyä ja vakiinnuttaa asemansa uusilla markkinoilla.
“Kansainvälistymistään aloittavat yritykset huomaavat nopeasti, että messuilla kannattaa olla mukana, mikäli haluaa sijoittua uusille markkinoille”, Hopeasaari kertoo.
Messeforum osaa sekä edustamiensa messutalojen että oman laajan kansainvälisen kokemuksensa kautta opastaa, missä päin maailmaa ovat yrityksen kansainvälistymisen kannalta tärkeimmät alan kohtaamispaikat.
“Roolimme on auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisestä messutarjonnasta juuri heidän tarpeisiinsa parhaiten toimivat messut. Lisäksi virallisena edustajana osaamme myös kertoa kaikesta uudesta, mitä suurilla messujärjestäjillä on tulossa.”

Pitkä kokemus kansainvälisten messujen edustamisesta

Messeforum on vuodesta 2000 lähtien toiminut NürnbergMesse GmbH:n virallisena edustajana ja vuodesta 2011 lähtien Messe Frankfurt Exhibition GmbH:n virallisena edustajana Suomessa. NürnbergMessen messuvalikoimaan kuuluu monien erikoistuneiden alojen tapahtumia sekä Saksassa että ulkomailla, esimerkiksi Sensor+Test, it-sa, Biofach, Powtech, Fachpack ja GaLaBau.

Messe Frankfurt taas on maailman suurimpia messu- ja tapahtumajärjestäjiä, jonka portfolio sisältää maailman suurimpia messubrändejä ja niiden tytärtapahtumia eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Light + Building, ISH, Automechanika, Ambiente ja Intersec.

Messukeskus, Nürnberg
NürnbergMesse järjestää vuosittain yhteensä noin 120 tapahtumaa Nürnbergissä ja maailmalla.

Käytännön apua messuosallistumiseen

Edustajaroolinsa vuoksi Messeforum pystyy auttamaan suomalaisia näytteilleasettajia monissa käytännön tilanteissa niin, että messuosallistumisesta tulee asiakkaille mahdollisimman helppoa. Messeforum osaa neuvoa, keneen kannattaa olla yhteydessä missäkin tilanteessa ja millaista reagointia vaaditaan mihinkin messuilta tulevaan aloitteeseen.

Virpi Hopesaari Messeforum
Virpi Hopeasaari.

“Eteen tulevia käytännön kysymyksiä etenkin ensimmäistä kertaa mukana olevilla saattaa olla vaikkapa se, miten yrityksen tiedot saa messuluetteloon, tai miten messuille tilataan sähköt ja siivous. Joskus kysytään myös turvallisuuteen liittyvistä asioita, mainosmahdollisuuksista tai tarvitaan apua ilmoittautumiseen liittyvissä yksityiskohdissa”, kuvailee Hopeasaari.
Lisäksi yritykset saattavat joskus pyytää mielipidettä messujärjestäjän osoittamasta messupaikasta. Pitkän kokemuksensa perusteella Messeforum osaa kertoa asiakkaille hallirakenteista ja osastojen sijainneista. Joskus näytteilleasettaja on alkuun ollut tyytymätön saamaansa paikkaan, kunnes Messeforum on pystynyt kertomaan lisää messupaikan erityispiirteistä ja sijainnin eduista.

“Aina tulee kuitenkin muistaa, että meidän tehtävämme messuedustajana on vain auttaa ja ohjata asiakasta asioiden selvittämisessä ja eteenpäin pääsemisessä. Viime kädessä kollegamme paikan päällä Saksassa ovat niitä asiantuntijoita, jotka tekevät päätökset. He tuntevat messuhallit kuin omat taskunsa ja osaavat valita jokaiselle yritykselle sille parhaiten sopivimman osastopaikan.”
Messeforum noudattaa omaa sloganiaan ”The Best Exhibition Service” niin messurakentamisessa kuin myös silloin, kun myynnin kohteena on edustetun messutalon messut. Asiakas saa apua sekä itse messuosallistumiseen liittyen että halutessaan myös messuosaston toteuttamisessa.

“Messurakentamisen liiketoiminta Messeforumissa ei ole sidottu vain päämiestemme tapahtumiin, vaan toteutamme messuosastoja eri organisaatioiden järjestämille messuille kaikkialle maailmaan. Aina olemme kuitenkin erityisen iloisia, jos saamme auttaa suomalaisia asiakkaita päämiestemme messuilla myös messurakentamisessa.”
“Meille tärkeintä on, että asiakas saa mahdollisemman suuren höydyn osallistumisestaan messuille ulkomailla”, Virpi Hopeasaari päättää.

Tutustu messurakentaja Messeforumin toteuttamiin messuosastoihin!

Osallistutko kansainvälisille messuille? Muista suojata tavaramerkkisi

Tavaramerkin suojaaminen kannattaa. Rekisteröimällä tavaramerkkisi kohdemarkkinoillasi voit turvallisin mielen osallistua näytteilleasettajana kansainvälisille messuille ja varmistaa brändisi kansainvälisen ainutlaatuisuuden.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista tai palveluista. Tavaramerkin avulla voit suojata oman yrityksesi ainutlaatuisuuden niillä kansainvälisillä markkinoilla, joille tavaramerkkisi on rekisteröity. Kun sinulla on yksinoikeus tavaramerkkiin, kukaan muu ei voi käyttää sitä ilman suostumustasi.

kansainväliset messut Messeforum Oy
Kansainvälisten messujen näytteilleasettejan kannattaa pitää huolta myös tavaramerkistään.

Suojaaminen on edullisempaa kuin suojaamattomuus

Tuskin haluat edes ajatella tilannetta, jossa osallistut toista kertaa kansainvälisille messuille, ja mukana onkin paikallinen näytteilleasettaja samankaltaisella tuotteella tai palvelulla. Pahimmassa tapauksessa kohdemaassasi joku maahantuoja, jälleenmyyjä tai jakelija on saattanut rekisteröidä brändisi paikallisesti omiin nimiinsä.

Markkinointi & Mainonta kertoi 3.1.2020 päivittäistavarakauppaketjusta, joka on Kiinan korkeimman oikeuden mukaan loukannut sitä kopioineen kiinalaisyrityksen tavaramerkkiä, koska yritys ei ollut rekisteröinyt omaa tavaramerkkiään Kiinassa. Kyseessä on japanilainen Muji, joka on nyt läsnä myös Suomen markkinoilla.

Nykyisin kohdemaiden paikalliset toimijat saattavat joskus myös edellyttää, että tuotteesi tai palvelusi on rekisteröity ja suojattu, ennen kuin he suostuvat kanssasi yhteistyöhön.

Jotta yrityksesi tulevaisuus olisi turvattu, kannattaa tuotemerkki rekisteröidä, sillä suojaaminen on edullisempaa kuin suojaamatta jättäminen. Jos joku muu haluaa rekisteröintisi jälkeen kiistää oikeutesi rekisteröimääsi merkkiin, se on huomattavasti vaikeampaa, koska heidän tulee pystyä pitävästi osoittamaan oikeutensa rekisteröityyn merkkiin.

Tavaramerkkilaki uudistui vuonna 2019

Tavaramerkkilaki uudistui toukokuussa 2019. Uudistuksen myötä Suomen kansalliset tavaramerkit ja EU-tavaramerkit toimivat rinnakkain. Lisäksi uudistuksessa muutettiin vanhenemisaikoja, laajennettiin mahdollisuuksia rekisteröidä myös muita kuin graafisesti esitettäviä tavaramerkkejä ja helpotettiin sähköistä asiointia.

Nyt tavaramerkin voi rekisteröidä:

 • asiakirjana
 • kuvana
 • videona
 • multimediatiedostona
 • äänitiedostona.

Tavaramerkin 10 vuoden voimassaolo astuu voimaan jo hakemispäivästä eikä enää tavaramerkin rekisteröintipäivästä.

Euroopan unionin Teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tutkii säännöllisesti yritysten innokkuutta suojata immateriaalisia omistuksiaan. Vuonna 2019 tutkimus tehtiin 28 EU maassa ja vastaajia oli noin 9 000. Vuoden 2019 tutkimuksen mukaan suomalaisten Pk-yritysten mielestä tärkeimmät syyt suojata tavaramerkillä oma yritystoiminta ovat:

 • oikeusvarmuus 78%
 • kopioimisen ehkäiseminen 64%
 • oman yrityskuvan ja yritysarvon nouseminen 53%.

EUIPO:n mukaan suomalaisista yrityksistä 80 prosenttia on rekisteröinyt kansallisen tavaramerkin ja 26 prosenttia EU-tavaramerkin. Vain kuusi prosenttia oli rekisteröinyt tavaramerkin jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa.

Tavaramerkin lisäksi kannattaa tietysti kiinnittää huomiota myös itse tuotteisiin ja ne kannattaa tarvittaessa patentoida kopioimisen estämiseksi. Kun tavaramerkki- ja patenttiasiat on mietitty, ei muuta kuin maailmaa valloittamaan!

Messeforum auttaa maailmanvalloituksessa kansainvälisten messujen avulla. Ota yhteyttä luotettavaan messurakentajaan!

Lähteet:

Teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Ipriq Oy

Patentti- ja rekisterihallitus