Messeforumilta lämpimiä liidejä messuosastollesi

Kansainväliset messut ovat yritykselle iso investointi. Siksi B2B-messuilla kannattaa messuosaston ja yrityksen oman messutiimin työskentelyn  lisäksi panostaa uusien liidien hankintaan.

Messeforumin parhaan palvelun messukonsepti pitää nykyään sisällään myös lämpimien liidien tuottamisen asiakkaiden messuosastoille. Palvelun toteuttaa Messeforumin yhteistyökumppani Bitte, jonka ainutlaatuisen messuliidipalvelun avulla asiakasyrityksen omat työntekijät saavat keskittyä messuilla keskusteluun asiakkaiden kanssa, eikä aikaa kulu messuosaston sisäänheittäjän rooliin.

Bitten messuliidipalvelun idea on oikeastaan hyvin yksinkertainen: messuvieraiden joukosta etsitään lyhyillä haastatteluilla ihmisiä, jotka sopivat asiakasyrityksen profiiliin ja saattaisivat olla kiinnostuneista yrityksen tarjoamista palveluista.

Messutyöskentelyn vanha lainalaisuus on edelleen voimissaan: laatu syntyy määrästä.

”Siinä ei ole oikotietä. Mitä useamman ihmisen kanssa messuilla keskustellaan, sitä suurempi on todennäköisyys löytää yritykselle oikeita kontakteja”, Bitten Eija Hämäläinen sanoo.

Messuosasto, messurakentaminen ja myynnin lisäarvo Messeforumin kautta

Bitten messuliidipalvelu on luonteva lisäpalvelu Messeforumin tarjoamaan kokonaisvaltaiseen palvelukonseptiin.

“Tähän asti Messeforum on keskittynyt pääosin messuosallistumisten infrastruktuurin toteuttamiseen eli messurakentamiseen ja muiden messuosastoon liittyvien lisäpalveluiden tuottamiseen. Nyt Bitte-yhteistyön myötä tarjoamme asiakkaillemme palvelua, joka tuo lisäarvoa myös asiakkaan varsinaiseen myyntityöhön” kuvailee Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.

Ensimmäisen yhteisen messukokemuksen Messeforum ja Bitte saivat tämän syksyn Busworld-messuilta Brysselistä.  Messeforum toteutti messuosallistumisen linja-autoalan Euroopan suurimmilla kansainvälisillä ammattimessuilla usealle suomalaisyritykselle, joista osa halusi hyödyntää myös messuliidipalvelua. Busworldissa liidipalvelussa mukana olleet kuusi yritystä saivat yhteensä 51 liidiä osastoilleen.

Bitte Eija Hämäläinen ja Messeforum Arto Varanki Busworld 2020
Bitten Eija Hämäläinen ja Messeforumin Arto Varanki ovat tyytyväisiä voidessaan tarjota kummankin yrityksen asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua messuosallistumisissa. Messeforum rakentaa messuosastot ja Bitte tuo messuliidit.

Messeforumille tyypilliseen tapaan Busworld-hanke oli palvelukokonaisuus, joka käsitti kaikki osallistumiseen liittyvät käytännön asiat sekä Messeforumin jatkuvan läsnäolon ja avun paikan päällä messujen ajan.

“Haluamme tehdä asiakkaidemme messuprojektista mahdollisimman helpon heille itselleen. Niinpä hoidimme heidän puolestaan kaiken lähtien aina messupaikkoja liittyvistä neuvotteluista mm. rahoituksen hakemiseen, lupajärjestelyihin ja päivittäiseen ruokatarjoiluun. Ja tietysti suunnittelimme ja rakensimme yksilölliset messuosastot”, kertoo Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.

“Olin vaikuttunut Messeforumin ainutlaatuisesta palvelusta, joka oli paljon muutakin kuin vain idearikkaat messuosastot. Messeforum oli myös saanut asiakkailleen keskeisen sijainnin messuilta. Kokonaisvaltaisesta asiakaspalvelusta kertoo sellainenkin detalji, että työntekijöiden jääkaapit pidettiin koko messujen ajan täysinä, jotta he jaksoivat keskustella potentiaalisten asiakkaiden kanssa messuosastolla”, Hämäläinen kuvailee havaintojaan.

Messeforum messuosasto Busworld 2020
Busworld Europe on maailman vanhin ja tunnetuin bussialan messutapahtuma. Mukana on runsaasti Messeforumin toteuttamia suomalaisten yritysten messuosastoja. 

Bitte toimittaa liidit järjestelmällisesti ja tehokkaasti

Asiakasyritysten palautteiden perusteella Busworldin liidipalvelu osui usean yrityksen kohdalla juuri oikeaan tarpeeseen. Liidit olivat laadukkaita ja toivat lisäarvoa yrityksille. Yhdelle yritykselle Bitten Eija Hämäläinen löysi messuhulinan keskeltä jopa erään nimeltä määritellyn henkilön, jonka saamista osastolleen yritys ei ollut uskaltanut edes toivoa etukäteen. Hämäläisen innostava työskentelytapa oli yritysten mielestä virkistävää ja antoi uutta energiaa omaankin osastotyöskentelyyn.

Eija Hämäläinen kuvailee työtään termillä ”professional matchmaker” eli yritysten edustajien välille pyritään muodostamaan merkityksellisiä kohtaamisia. Projekti alkaa asiakasyrityksen haastattelulla: Bitte selvittää, minkä profiilin yrityksiä ja asiakkaita liidipalvelun tilannut yritys etsii.

Messuilla Bitte jututtaa profiiliin sopivia messuvieraita vilkkailla pääkäytävillä. Noin 30 sekunnin aikana selviää, onko jututettu messuvieras asiakasyrityksen profiiliin sopiva. Mikäli näin on, Bitte saattaa vieraan asiakasyrityksen osastolle. Toiminta on järjestelmällistä ja tehokasta.

“Kyselen myös messujen aikana palautetta toimittamistani liideistä. Ideana on tuottaa yritykselle laadukkaita kontakteja.”

Messeforum messuosasto Khamira Busworld 2020
Messeforum oli myös saanut asiakkailleen keskeisen sijainnin messuilta.

Bitte toimittaa asiakkaan messuosastolle 3–4 liidiä tunnissa. Tähän määrään pääsee, kun pysäyttää moninkertaisen määrän päättäjiä messujen käytävillä. Kokemus kansainvälisistä messuista auttaa tekemään työtä tehokkaasti: Hämäläinen tietää milloin kannattaa pitää lounastauko, miten tunnistaa yleisöstä päättäjät ja miten päästä nopeasti eroon ihmisestä, josta ei ole liidiksi asiakasyritykselle.

Kun potentiaalinen asiakas saatetaan messuosastolle, tulee kohtaamisesta myös erityisempi. Saatettu ihminen tuntee olonsa erityiseksi ja palvelluksi.

”Haastattelutekniikkani avulla osaan seuloa nopeasti potentiaalit. Kun yritys hankkii liidipalvelun messutiiminsä tueksi, se saa lisää tulosta messuista. Kun yritys ostaa kansainvälisiltä messuilta messupaikan, investoi messuosastoon ja sitoo myynnin resursseja moneksi päiväksi, kannattaa panostaa myös siihen, että myyntiresurssin sitomisesta messutyöhön on yritykselle hyötyä”, Hämäläinen päättää.

Messujen jälkeen Bitte toimittaa messuista raportin, antaa mahdollisia kehitysehdotuksia ja tietenkin mukana tulevat skannatut käyntikortit, joita potentiaalisilta asiakkailta on saatu liidipalvelun tilanneelle yritykselle.

Bitten ja Messeforumin yhteistyö varmistaa, että kummankin yrityksen asiakkailla on mahdollisuus saada käyttöönsä sekä ainutlaatuinen liidipalvelu myynnin tueksi, että parasta mahdollista messupalvelua itse messuosaston toteuttamiseen ja koko messuprojektin hoitamiseen.

Ota yhteyttä, ja saat parasta messupalvelua.